Immunostymulujące składniki żywności w prewencji i łagodzeniu przebiegu procesów zapalnych

Aleksandra Kurczyńska , Ewelina Książek

Abstract

The inflammation process is essential in the course of developing infection and beneficial when it lasts for a short period. Conversely, chronic inflammation represents a pathological condition that lies at the bottom of numerous disorders, including the increasingly common autoimmune diseases. Nowadays it is commonly known that our eating habits affect the gut microbiota. Being the key element of the immune system, it is thus highly relevant to the organism’s defensive functions. Immunity and the ability to fight infections can be efficiently enhanced by nutrients. Furthermore, natural immunostymulants show a high potential of prevention and alleviation of chronic inflammation. The aim of this paper is to present the phenomenon of inflammation and the range of possibilities to modulate it through nutrition, both in acute and chronic conditions.
Author Aleksandra Kurczyńska - The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Aleksandra Kurczyńska,,
-
, Ewelina Książek (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Ewelina Książek,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
Journal seriesZeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ISSN 1896-8333, e-ISSN 2449-9013, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol2
No27
Pages45-60
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishstan zapalny, infekcje, autoimmunizacja, immunostymulacja, dieta przeciwzapalna, kurkumina
Keywords in EnglishInflammation, Infections, Autoimmunity, Dietary Immunostimulants, Antiinflammatory Diet, Curcumin
Abstract in PolishProces zapalny jest podstawowym zjawiskiem w przebiegu infekcji i korzystnym, gdy trwa krótko. Przewlekłe zapalenie jest z kolei stanem patologicznym, które leży u podłoża licznych chorób, w tym coraz częstszych chorób autoimmunizacyjnych. Obecnie wiadomo, że sposób odżywiania oddziałuje na mikrobiotę jelitową. Ta natomiast, jako kluczowy element układu immunologicznego, jest ściśle powiązana z funkcjami obronnymi organizmu. Odporność i sprawność zwalczania infekcji mogą być skutecznie wspierane poprzez odpowiednie składniki pożywienia. Ponadto naturalne produkty immunostymulujące wykazują duży potencjał w prewencji oraz łagodzeniu przewlekłego stanu zapalnego. Celem pracy jest przybliżenie zjawiska procesu zapalnego i zakresu możliwości modulowania go poprzez odżywianie, zarówno w stanach ostrych, jak i przewlekłych.
URL http://www.zn.pwsz.legnica.edu.pl/zalaczniki/zeszyty/zn27/Zeszyty_Naukowe_27%282%292018_do_archiwum.pdf
Languagepl polski
File
Kurczynska_Dymarska_Immunostymulujace_Skladniki_Zywnosci.pdf 3,82 MB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back