Zatrudnienie osób ze schorzeniami szczególnymi jako sposób na obniżenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adriana Politaj

Abstract

Persons with disabilities are included in sub-populations at risk of economic and social exclusion due to unemployment. They are generally considered less efficient, requiring special care and working conditions. In Poland, as in many other countries, employers are obliged to employ disabled people if they employ more than 25 full-time employees. If the statutory employment rate of people with disabilities is not achieved, fines are imposed on them. The purpose of this study is to identify and characterize one of the instruments used in Poland to reduce employers’ contributions to the National Fund for Rehabilitation of Handicapped Persons (PFRON)
Author Adriana Politaj (EMaT / DEaEP)
Adriana Politaj,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsEmployment of people with special diseases as a method for reductions of contributions for the National Fund for Rehabilitation of Disabled Persons
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No489
Pages290-299
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishosoby niepełnosprawne; schorzenia szczególne; wskaźnik obniżający
Keywords in Englishthe disabled, special deseases, lowering rate
Abstract in PolishSystem kwotowy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach cechuje się obowiązkiem zatrudniania odpowiedniego odsetka osób niepełnosprawnych. W przypadku niespełnienia tego obowiązku na pracodawcę nakładane są kary finansowe za każdy brakujący etat do osiągnięcia tego wskaźnika. W Polsce możliwe jest obniżenie tego wskaźnika i tym samym zmniejszenie wysokości kar płaconych przez pracodawców w przypadku zatrudnienia osób ze schorzeniami szczególnymi. Dzięki takim rozwiązaniom gwałtownie rosło zainteresowanie ze strony pracodawców obniżeniem kar dzięki zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i ocena efektów finansowych stosowania wskaźnika obniżającego jako instrumentu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi. Zakres czasowy opracowania ustalono na lata 2012–2016. Zastosowane metody badawcze to analiza i krytyczna ocena piśmiennictwa i aktów prawnych oraz analiza statystyczna
DOIDOI:10.15611/pn.2017.489.26
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43872
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Politaj_Zatrudnienie_osob_ze_schorzeniami_szczegolnymi.pdf 451,06 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back