Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki na sudeckim przygranicznym obszarze górskim

Natalia Konopińska

Abstract

Responding to a question posed in the title of the research paper, the differences in the spatial distribution of tourist accommodation are analyzed and administrative units which are characterized by large capacity are selected. Using the example of the community of Karpacz, the effects of the concentration of tourist traffic on the economy and the natural environment are demonstrated. These considerations are preceded by a brief description of Sudeten border region
Author Natalia Konopińska (ES / DEPaERS)
Natalia Konopińska,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsConditions for sustainable development on the sudeten border mountain region
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No466
Pages146-156
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishturystyka, obszary górskie, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishtourism, mountain areas, sustainable development
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy turystyka na sudeckim przygranicznym obszarze górskim rozwija się w sposób zrównoważony. W tym celu przeanalizowano zróżnicowanie w przestrzennym rozmieszczeniu bazy noclegowej i wyłoniono jednostki administracyjne charakteryzujące się dużą pojemnością recepcyjną. Posługując się przykładem gminy Karpacz, pokazano wpływ koncentracji ruchu turystycznego na aspekty ekonomiczne i środowisko przyrodnicze. Rozważania te zostały poprzedzone krótką charakterystyką obszaru badawczego
DOIDOI:10.15611/pn.2017.466.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40987
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Konopinska_Uwarunkowanie_zrownowazonego_rozwoju_turystyki_na.pdf 424,5 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back