American culture and its impact on the business in the United States

Batłomiej Sienko

Abstract

The United States of America, together with its culture and business, have been constantly facing the fast changing environment caused by the phenomenon of globalization. At the same time, the country has created a set of values that may differ from other cultures. This article aims to identify the impact of the American culture on the U.S. business. In order to fulfill the research objective, the first part of this paper consists of the theoretical background of culture with its special focus on the American culture. The second part examines the influence of American culture on the business in the United States by describing the corporate environment and presenting the most powerful American corporations.
Author Batłomiej Sienko (WUE)
Batłomiej Sienko,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsKultura amerykańska i jej wpływ na biznes w Stanach Zjednoczonych
Pages69-80
Publication size in sheets0.55
Book Bobowski Sebastian, Kuźmińska-Haberla Aleksandra (eds.): Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957388, 122 p.
Bobowski_Kuzminska-Haberla_Ekonomia_i_miedzynarodowe_stosunki_gospodarcze.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishkultura, biznes, Stany Zjednoczone
Keywords in Englishculture, business, United States
Abstract in PolishStany Zjednoczone Ameryki, razem z kulturą i biznesem, ciągle stawiają czoła nieprzerwanie zmieniającemu się środowisku. Spowodowane jest to w głównej mierze przez zjawisko globalizacji. Jednocześnie państwo to stworzyło zbiór wartości, które odróżniają je od innych kultur. Celem tego artykułu jest identyfikacja wpływu kultury amerykańskiej na biznes Stanów Zjednoczonych. W pierwszej części opracowania omówiono teorię kultury ze specjalnym naciskiem na kulturę amerykańską. W części drugiej zbadano wpływ kultury amerykańskiej na biznes kraju poprzez opis środowiska korporacyjnego i prezentację najpotężniejszych korporacji amerykańskich.
Languageen angielski
File
Sienko_American_culture_and_its_impact.pdf 742,07 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back