Prekursorski wkład Kennetha E. Bouldinga w powstanie ekonomii zrównoważonego rozwoju

Stanisław Czaja

Abstract

In the article the author introduced the influence of the K.E. Boulding’s works to the rise of the Sustainable Development Economics. One can perceive this influence on five main levels: contribution to the general system theory; the conception of the total world system; the emphasis of the evolutionary character of the economic development; the emphasis of the psychological and social aspects of civilization transformation; the conception of the economics of the “Spaceship Earth”.
Author Stanisław Czaja (ES / IE / DEE)
Stanisław Czaja,,
- Department of Ecological Economics
Other language title versionsThe Kenneth E. Boulding’s Contribution to the Rise of the Sustainable Development Economics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No491
Pages75-85
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekonomia zrównoważonego rozwoju, K.E. Boulding, gospodarka „statku kosmicznego Ziemia”.
Keywords in EnglishSustainable Development Economics, K.E. Boulding, economics of the “Spaceship Earth”
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wpływ dorobku K.E. Bouldinga na powstanie ekonomii zrównoważonego rozwoju. Wpływ ten można dostrzec na pięciu głównych płaszczyznach: wkładu w ogólną teorię systemów; koncepcji totalnego systemu światowego; podkreślenia ewolucyjnego charakteru rozwoju gospodarczego; podkreślenia psychologicznych i społecznych aspektów przemian cywilizacyjnych; koncepcji gospodarki „statku kosmicznego Ziemia”. W pierwszym przypadku Boulding cieszy się uznaniem jako prekursor tego podejścia. W drugim jest twórcą modelu gospodarki światowej, uznanego w sustainable development, ale też w modelowaniu globalnym i badaniach z zakresu współczesnej globalizacji. Wkład Bouldinga w rozwój ekonomii ewolucyjnej nie jest kwestionowany. Akcentowanie aspektów psychologicznych i osobowościowych oraz badań w zakresie nowej koncepcji człowieka nabiera znaczenia właśnie w ramach tej ekonomii, a także ekonomii behawioralnej. Natomiast model gospodarki „statku kosmicznego Ziemia” jest ideowym sednem sustainable development.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.491.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43969
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Czaja_Prekursorski_wklad_kennetha_e_bouldinga.pdf 733,44 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back