Zastosowanie kowariancji do szacowania spreadu bid-ask dla akcji notowanych na GPW w Warszawie

Paweł Porcenaluk

Abstract

Polish capital market is developing in every aspect and it contributes to the gradual raising of the market liquidity. The level of the market liquidity can be measured by bid-ask spread measure. It is easy to calculate spread value during the trading session. The problem arises after the trading session. Bid-ask spread is very important in theory and practice. Unfortunately the value of this measure is not published in the official statistics at the end of the trading session. It turns out that it is possible to estimate bid-ask spread from daily prices. However, in some cases estimators efficiency is insufficient
Author Paweł Porcenaluk (MISaF / IZF / KIFiZR)
Paweł Porcenaluk,,
- Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt)
Issue year2015
No75
Pages403-410
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish giełda, ryzyko płynności, spread bid-ask, estymatory spreadu
Keywords in English stock exchange, liquidity risk, bid-ask spread, spread estimators
Abstract in PolishPolski rynek kapitałowy rozwija się w każdym aspekcie, co prowadzi do wzrostu płynności notowanych instrumentów. Poziom płynności można mierzyć za pomocą pewnych mierników, a jednym z nich jest spread bid-ask. Łatwo jest oszacować tę miarę podczas trwającej sesji, gdy jest dostęp do arkusza zleceń, lecz problem pojawia się po zakończeniu sesji giełdowej. Spread bid-ask ma ogromne znaczenie w teorii i praktyce rynku, lecz jego wartości nie są publikowane w oficjalnych statystykach po zakończeniu sesji giełdowej. Istnieje jednak możliwość oszacowania spreadu z wykorzystaniem estymatorów. Problemem jest efektywność uzyskanych wyników. Słowa kluczowe: giełda, ryzyko płynności, spread bid-ask, estymatory spreadu
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.75-33
Languagepl polski
File
Porcenaluk_zastosowanie_kowariancji_do_szacowania_spreadu.pdf 449,79 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back