Analiza zdarzeń – wpływ informacji o wysokości dywidendy na ceny akcji

Krzesimir Rabajczyk

Abstract

On a daily basis financial markets are hubs for information. Information that is received (from stock listed company perspective) can potentially have an impact on stock price. It is important for an investor to foresee the behaviour of invested company stock price with the possibly best accuracy. Event study is an econometric method that can be implemented in various ways, when it comes to describe behaviour regarding received information. In this research work, the method of abnormal returns was implemented to find if there was a reaction on this information and if there was, to find when and how big impact this information generated. This article presents research regarding upcoming dividends and their impact on stock prices. This research is based on non-financial stock listed companies with state participation that are part of WIG20 index.
Author Krzesimir Rabajczyk (WUE)
Krzesimir Rabajczyk,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsEvent study – influence of information about the amount of the dividend on share prices
Pages94-102
Publication size in sheets0.5
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957371, 131 p.
Pauka_Luty_Finanse_2018.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in PolishKażdego dnia informacje docierające na rynek kapitałowy mogą mieć wpływ na ceny akcji podmiotów, których dotyczą. Istotną umiejętnością inwestora jest przewidywanie zachowania notowań spółek z możliwie najwyższą precyzją. Analiza zdarzeń to metoda ekonometryczna, która obecnie ma wiele zastosowań przy opisywaniu reakcji notowań na otrzymywane informacje. W niniejszej pracy zastosowano metodę zwyżkowych stóp zwrotu, aby sprawdzić, czy jest (a jeśli tak, to kiedy i jak znacząca) reakcja rynku na informacje o ogłoszeniu wysokości dywidendy. W tym artykule zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych na próbie złożonej ze spółek Skarbu Państwa, będących podmiotami niefinansowymi oraz notowanymi w indeksie WIG20
Keywords in Englishinformation asymmetry, econometrics, event study
Abstract in PolishKażdego dnia informacje docierające na rynek kapitałowy mogą mieć wpływ na ceny akcji podmiotów, których dotyczą. Istotną umiejętnością inwestora jest przewidywanie zachowania notowań spółek z możliwie najwyższą precyzją. Analiza zdarzeń to metoda ekonometryczna, która obecnie ma wiele zastosowań przy opisywaniu reakcji notowań na otrzymywane informacje. W niniejszej pracy zastosowano metodę zwyżkowych stóp zwrotu, aby sprawdzić, czy jest (a jeśli tak, to kiedy i jak znacząca) reakcja rynku na informacje o ogłoszeniu wysokości dywidendy. W tym artykule zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych na próbie złożonej ze spółek Skarbu Państwa, będących podmiotami niefinansowymi oraz notowanymi w indeksie WIG20.
Languagepl polski
File
Rabajczyk_Analiza_zdarzen_wplyw_informacji_o_wysokosci.pdf 876,96 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back