Effects of foreign direct investment in business services in Poland

Artur Klimek

Abstract

The main goal of the paper is to investigate the impact of foreign direct investment (FDI) in advanced business services sector on economic development. We analyse the topic on the regional level as FDI in Poland is not equally distributed across the country. In order to investigate the research problem we estimate linear regression model using panel data. The dependent variable is the value of GDP per capita as the indicator of economic development. The most important independent variable from the point of view of the main objective of the paper is the number of foreign-owned advanced business services firms. This variable will be also lagged to control time necessary for investment to materialise and influence the economy. The main conclusion of the analysis of data over the period of 10 years is that there is a positive influence of operations of foreign-owned firms in the analysed sector on the economic growth of particular regions in Poland.
Author Artur Klimek (ES / DIER)
Artur Klimek,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsEfekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze usług biznesowych w Polsce
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No498
Pages141-148
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnowoczesne usługi biznesowe, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska
Keywords in Englishadvanced business services, foreign direct investment, Poland
Abstract in PolishGłównym celem tej pracy było zbadanie wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (BIZ) w sektorze zaawansowanych usług biznesowych na rozwój ekonomiczny. Problem zbadany został na poziomie regionalnym, ponieważ BIZ napływające do Polski nie są równomiernie rozłożone na terenie całego kraju. W celu zbadania problemu badawczego oszacowany został model regresji liniowej na podstawie danych panelowych. Zmienną zależną była wartość PKB per capita jako wskaźnik rozwoju gospodarczego. Najważniejszą niezależną zmienną z punktu widzenia głównego celu badawczego była liczba zaawansowanych firm świadczących usługi biznesowe będących własnością nierezydentów. Ta zmienna została również przesunięta w czasie w celu wzięcia pod uwagę czasu potrzebnego, aby inwestycja mogła się zmaterializować i wpłynąć na gospodarkę. Głównym wnioskiem analizy danych w okresie 10 lat jest pozytywny wpływ działalności firm zagranicznych w badanym sektorze na wzrost gospodarczy poszczególnych regionów w Polsce.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.498.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/81741
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Klimek_Effects_of_foreign_direct_investment_in_business.pdf 406,13 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back