Multi-annual investment plans of Wrocław in the years 2015–2019. Directions of spending on the way to achieving the city’s development goals

Dorota Rynio

Abstract

Socio-economic development of a city depends highly on investment policy and finance abilities for realized projects. Permanent supply of funds for that goal is very important and it is possible because of strategic programming of expenses in a long-term period. In the MIP 2015–2019 for Wrocław expenses are concentrated on: transport, renovations and rebuilding of streets and public transportation; education; and also other subdivision tasks. Planned expenses will reduce development barriers of the city, assuring consistency of projects realization and they can help in realization of socio- -economic development strategy priorities. In the long term, the goals of the city development will be achieved. Consistent planning of the investment expenditure process affects the implementation of development and strategic challenges of the city, focuses funds on indicated tasks and allows for flexible redeployment of funds in the variable conditions of the global economy.
Author Dorota Rynio (ES / DSEaLGA)
Dorota Rynio,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsWieloletni plan inwestycyjny Wrocławia w latach 2015– 2019. Kierunki wydatkowania środków w drodze osiągania celu rozwoju miasta
Journal seriesBiblioteka Regionalisty, ISSN 2081-4461, e-ISSN 2449-9781, (B 8 pkt)
Issue year2015
No15
Pages93-101
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwieloletni plan inwestycyjny, strategia, miasto, inwestycje, polityka inwestycyjna
Keywords in Englishmulti-annual investment plan, strategy, city, investments, investment policy
Abstract in PolishRozwój społeczno-gospodarczy miasta zależy, w wysokim stopniu, od prowadzonej polityki inwestycyjnej i możliwości finansowania realizowanych projektów. Utrzymanie stałego dopływu środków finansowych na ten cel jest istotne i możliwe w wyniku strategicznego programowania wydatków w długim okresie. W WPI 2015–2019 opracowanym dla Wrocławia skoncentrowano wydatki na: komunikacji, remontach i przebudowie ulic oraz transporcie publicznym, edukacji, a także zadaniach osiedlowych. Zaplanowane wydatki mają umożliwić zmniejszanie barier rozwojowych miasta, zapewnić ciągłość realizacji projektów oraz możliwość realizacji priorytetów strategii rozwoju społeczno- -gospodarczego. W długim okresie osiągane są wyznaczone cele rozwoju miasta.
DOIDOI:10.15611/br.2015.1.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/36710
Languageen angielski
File
Rynio_Multi_annual_investment_plans_of_wroclaw.pdf 257,31 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back