Długowieczność organizacji – w poszukiwaniu czynników trwałości rozwoju

Anna Witek-Crabb

Abstract

The goal of this paper is to identify antecedents of corporate sustainability by studying literature on corporate longevity. There was assumed that organisational longevity was a symptom of business sustainability. Companies that managed to survive for tens and hundreds years must have developed specific skills, competencies and organisational culture that allow them achieving a dynamic equilibrium in the changing environment. Three sets of features characterising long-living companies were found. These features are based on: (1) conservative values (i.e. vision, sense of identity and conservative financing), (2) progressive values (sensitivity to the environment, adaptability and anti-fragility, organisational learning and experimenting capability), and (3) the ability to embrace paradox
Author Anna Witek-Crabb (ES / DSMa)
Anna Witek-Crabb,,
- Department of Strategic Management
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3/2 (368)
Pages157-167
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdługowieczność organizacji, corporate sustainability, trwały i zrównoważony rozwój, odporność strategiczna
Keywords in Englishcorporate longevity, corporate sustainability, strategic resilience
Abstract in PolishCelem artykułu jest zidentyfikowanie czynników trwałości rozwoju organizacji (corporate sustainability) przez zbadanie uwarunkowań długowieczności przedsiębiorstw. Przyjęto założenie, że przejawem trwałości rozwoju przedsiębiorstwa jest jego długowieczność. Firmy, które potrafią skutecznie utrzymać się na rynku przez wiele lat, wykształciły pewne umiejętności, kompetencje i kulturę organizacyjną,które pozwalają im osiągać równowagę dynamiczną w zmieniającym się otoczeniu. Zaproponowano zestaw cech charakterystycznych dla organizacji długowiecznych. Dzielą się one na 3 grupy: cechy oparte na: wartościach konserwatywnych (wizja, poczucie tożsamości, konserwatywne finansowanie), wartościach progresywnych (wrażliwość na otoczenie, adaptacyjność i antykruchość, organizacyjne uczenie się i zdolność do eksperymentowania) i umiejętności zarządzania organizacją w warunkach paradoksu
URL http://ibrkk.pl/id/243/Numery_archiwalne
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back