Metodyczne problemy techniki ankietowej w badaniach zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego

Arleta Gregulska-Oksińska

Abstract

The article discusses some of the methodological issues that arise when analysing the implementation of risk management in local government units. The thesis that research on the implementation of risk management by local government units based on surveys does not give reasonable results is justified by analyzing the research discussed in the scientific literature, a critical literature review and basing on author’s own professional experience. The author proposes a research methodology based on interviews and document analysis. The questionnaire is allowed to be used as an auxiliary tool. Application of the proposed research methods is determined by the acquisition of technical knowledge and skills, as well as the reading of non-verbal communication
Author Arleta Gregulska-Oksińska (WUE)
Arleta Gregulska-Oksińska,,
- Wrocław University of Economics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No513
Pages142-158
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishzarządzanie ryzykiem, jednostki samorządu terytorialnego, badania ankietowe
Keywords in Englishrisk management, local government units, questionnaire
Abstract in PolishW artykule podjęto problematykę metodyki badań nad implementacją zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego. Poprzez analizę badań omawianych w piśmiennictwie naukowym, krytyczny przegląd literatury oraz własne doświadczenie zawodowe uzasadniono tezę, że badania nad wdrażaniem zarządzania ryzykiem przez jednostki samorządu terytorialnego opierające się na ankietach nie dają wyników o racjonalnej pewności. Autorka proponuje metodykę badawczą opartą na wywiadzie oraz analizie dokumentów. Użycie ankiety dopuszcza jako narzędzie pomocnicze. Zastosowanie zaproponowanych metod badawczych autorka warunkuje nabyciem wiedzy i umiejętności technicznych, jak i odczytu przekazu behawioralnego
DOIDOI:10.15611/pn.2018.513.13
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gregulska-Oksinska_A_Metodyczne_Problemy_Techniki_Ankietowej_w_Badaniach_2018.pdf 834,73 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back