Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w księgach rachunkowych - studia literaturowe

Roman Kotapski

Abstract

This paper is devoted to the recognition of activities’ costs in water and sewerage companies in Polish literature. Available and analysed literature related to the recognition of activities’ costs in water and sewerage companies is very limited. The conducted studies indicate that it is almost not existing despite the fact that services provided by such companies are common in Poland. Existing literature is heavily influenced by financial accounting based on model structures of chart of accounts and classic accounting – for the purpose of financial and tax reporting. The aim of this paper is the presentation of model of recognition of activities’ costs in Polish water and sewerage companies existing in Polish literature. For this purpose the analysis of existing literature was conducted.
Author Roman Kotapski (MISaF / IR / KRC)
Roman Kotapski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsRecognition of activities' costs in water and sewerage companies in accounting books - literature studies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No472
Pages145-156
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkoszty, ewidencja kosztów, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
Keywords in Englishcosts, recognition of cities, evidence of costs, water and sewerage company
Abstract in PolishArtykuł został poświęcony ujmowaniu kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w literaturze polskiej. Analizowana dostępna literatura w zakresie ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest bardzo uboga. Przeprowadzone badania wskazują w zasadzie jej brak. Mimo że usługi realizowane przez te przedsiębiorstwa należą do powszechnych na terenie kraju. Dostępne nieliczne publikacje nacechowane są wzorcami rachunkowości finansowej opartej na wzorcowych zakładowych planach kont oraz klasycznej rachunkowości, tj. nakierowanej na potrzeby sprawozdawczości bilansowej i podatkowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modeli ewidencji kosztów działalności polskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych prezentowanych w polskiej literaturze. W tym celu dokonano analizy dostępnej literatury krajowej w tym zakresie.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.472.14
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42259
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kotapski_Ujmowanie_kosztow_dzialalnosci_przedsiebiorstw_wodociagowo.pdf 772,16 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back