The economic optimisation of cogeneration power plants

Marcin Wierzbiński

Abstract

The aim of this article is to depict the rules of economic dispatch of CHPs working in the Polish regulation environment. Economic dispatch is the basic instrument of preparing the load schedule of individual generation units in CHP for different time intervals (the smallest time interval is one hour). Generally speaking, the economic dispatch of CHPs should depend on the marginal costs of electricity and heat generation by separate production units. The marginal costs of electricity and heat generation by separate units are the basis of the merit order that is the main idea behind economic dispatch. The marginal costs of electricity and heat generation depend on many factors, including the cost of fuels and the efficiency of separate generation units. However the regulation environment, in particular relating to the support of co-generation and renewables development, changes to some extent the typical rules of economic dispatch. In this case the economic dispatch depends not on marginal costs, but rather on the unit gross margins generated by separate electricity and heat production units in CHP.
Author Marcin Wierzbiński (MISaF / IR / KRC)
Marcin Wierzbiński,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No375
Pages152-162
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekonomiczny rozdział obciążeń, elektrociepłownia
Keywords in Englisheconomic dispatch, CHPs
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja zasad ekonomicznego rozdziału obciążeń w elektrociepłowni pracującej w polskich uwarunkowaniach regulacyjnych sektora energetycznego. Ekonomiczny rozdział obciążeń jest podstawowym instrumentem przygotowania harmonogramu pracy poszczególnych jednostek wytwórczych w elektrociepłowni dla różnych interwałów czasowych. Ekonomiczny rozdział obciążeń powinien być uzależniony od kosztów krańcowych produkcji ciepła i energii elektrycznej przez poszczególne jednostki wytwórcze. Koszty krańcowe produkcji ciepła i energii elektrycznej zależą od wielu czynników, z których najważniejsze to koszty zakupu paliw i sprawność jednostek wytwórczych. Niemniej jednak otoczenie regulacyjne sektora, w szczególności dotyczące wspierania rozwoju kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, zmienia do pewnego stopnia typowe zasady ekonomicznego rozdziału obciążeń, bazujące na kosztach krańcowych. W tych zmienionych warunkach ekonomiczny rozdział obciążeń nie zależy od kosztów krańcowych, ale raczej od marży brutto generowanej na wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej przez poszczególne jednostki wytwórcze.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.375.17
Languageen angielski
File
Wierzbinski_The_economic_optimisation_of_cogeneration.pdf 2,4 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrQuantitative methods in accounting and finance
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back