Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wobec wyzwań współczesnego rynku pracy

Alicja Smolbik-Jęczmień , Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz

Abstract

The research of the graduates’ professional lives is a valuable source of information that enables verification and evaluation of the educational process and didactic offer in relation to challenges in the dynamically changing labor market. Moreover, it can be a valuable tool in modifying, improving and adapting the content of education to the needs of the modern labor market. The main objective of the article is to identify the conditions for the professional development of graduates and to get an answer to the question of how they perform in the modern labor market. The article is based on literature sources, available statistical data concerning the Lower Silesian Voivodship as well as the study of the professional careers of the graduates of the University of Economics carried on the occasion of the 70th anniversary of funding the university. The research was conducted using a diagnostic survey method with an online survey questionnaire that was made available at the University of Economics from March till May 2017
Author Alicja Smolbik-Jęczmień (MISaF / IOaM / KZPiP)
Alicja Smolbik-Jęczmień,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz (MISaF / IOaM / KZPiP)
Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
Other language title versionsThe graduates of the University of Economics in Wrocław in view of the challenges of the modern labor market
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No511
Pages188-199
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishbadanie losów zawodowych, absolwenci, rynek pracy
Keywords in Englishresearch on professional careers, graduates, labor market
Abstract in PolishBadania losów zawodowych absolwentów stanowią cenne źródło informacji, które umożliwiają weryfikację i ocenę procesu studiowania i oferty dydaktycznej w odniesieniu do wyzwań na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Ponadto mogą one stanowić wartościowe narzędzie przy modyfikowaniu, doskonaleniu i dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy. Zasadniczym celem artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań rozwoju zawodowego absolwentów oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak odnajdują się oni na współczesnym rynku pracy. Artykuł powstał na podstawie źródeł literaturowych, dostępnych danych statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego oraz badań losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego przeprowadzonych z okazji 70-lecia uczelni. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety zamieszczonego on-line na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w okresie od marca do maja 2017 roku.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.511.17
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Smolbik-Jeczmien_A_Zarczynska-Dobiesz_A_Absolwenci_Uniwersytetu_Ekonomicznego_we_Wroclawiu_Wobec_2018.pdf 1,59 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-09-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back