Zróżnicowanie cen detalicznych artykułów żywnościowych w Euroregionie Nysa

Arkadiusz Piwowar

Abstract

Issues undertaken in this article, concerns the spatial variation in retail prices of selected food products in Poland. For detailed studies were selected eight food items, which are the basic products bought by the consumers. Numerical data was presented both from the depiction of whole country and by regions. The basic time range of analysis was covering the years 2005-2010. The work also presents a comparison of purchasing power of the average monthly gross salary for selected food products in the field of space research. As results from the analysis, the levels and dynamics of prices of basic food products in Poland show a great territorial diversity. Despite a clear increase in prices of food products selected for research in the analyzed period, the purchasing power of the average monthly gross wages increased in relation to six of eight products under research. (original abstract)
Author Arkadiusz Piwowar (EaE / IES / KEiOGŻ)
Arkadiusz Piwowar,,
- Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 10 pkt)
Issue year2012
Vol14
No1
Pages385-389
Keywords in Polishceny detaliczne, żywność, produkty żywnościowe, siła nabywcza, wynagrodzenia
Keywords in Englishretail prices, food, food products, purchasing power, remuneration
Abstract in PolishPodjęta w niniejszym artykule problematyka dotyczy przestrzennego zróżnicowania cen detalicznych wybranych artykułów żywnościowych w Polsce. Do szczegółowych badań wytypowano osiem artykułów żywnościowych, które są podstawowymi produktami kupowanymi przez konsumentów. Zaprezentowano dane liczbowe zarówno w ujęciu całego kraju, jak i w przekroju regionalnym. Podstawowy zakres czasowy analiz obejmował lata 2005-2010. W pracy przedstawiono również porównania siły nabywczej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w odniesieniu do wybranych artykułów żywnościowych w zakresie przestrzennym badań. Jak wynika z analiz, poziomy i dynamika cen podstawowych produktów żywnościowych w Polsce wykazują duże zróżnicowanie terytorialne. Pomimo wyraźnego wzrostu cen wybranych do badań artykułów żywnościowych w analizowanych latach siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wzrosła w odniesieniu do sześciu z ośmiu badanych produktów. (abstrakt oryginalny)
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back