Sprawiedliwość opodatkowania a zjawisko szarej strefy

Michał Sosnowski

Abstract

Purpose – In this article, the author focuses attention on problems related to tax justice in the context of the development of the shadow economy. For this purpose, an attempt was made to define the tax justice and determine the factors of the shadow economy. Design/methodology/approach – In the article, a critical analysis of literature was carried out in the scope of defining the notions of justice, fair taxation and the informal economy. Findings – The conclusion is that lack of fair taxation is an important determinant of taxpayers’ transition to informal economy and tax evasion as compensation for specific tax injustices. Originality/value – The article states that only adherence to the principle of fair taxation, instead of high penalties and frequent controls, is a permanent way to reduce the shadow economy and increase the efficiency of the tax system.
Author Michał Sosnowski (EMaT / DEaEP)
Michał Sosnowski,,
- Department of Economics and Economic Policy
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No3 (93)
Pages97-107
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsprawiedliwość podatkowa, podatek, polityka fiskalna, szara strefa
Keywords in Englishtax justice, tax, fiscal policy, shadow economy
Abstract in PolishCel – W artykule autor koncentruje uwagę na problemach związanych ze sprawiedliwością podatkową w kontekście rozwoju szarej strefy gospodarczej. W tym celu dokonano próby zdefiniowania sprawiedliwości opodatkowania i określenia determinant szarej strefy. Metodologia badania – Przeprowadzono krytyczną analizę literatury w zakresie zdefiniowania pojęcia sprawiedliwości, sprawiedliwego opodatkowania i gospodarki nieformalnej. Wynik – W konkluzji stwierdzono, że brak sprawiedliwego opodatkowania jest istotną determinantą przechodzenia podatników do nieformalnej gospodarki i uchylania się od podatków jako rekompensaty za swoistą niesprawiedliwość podatków. Oryginalność/wartość – Stwierdzono, że tylko przestrzeganie zasady sprawiedliwego opodatkowania zamiast wysokich kar i częstych kontroli jest trwałym sposobem zmniejszania szarej strefy oraz wzrostu efektywności systemu podatkowego.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.93-09
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/888/article/13420/
Languagepl polski
File
Sosnowski_Sprawiedliwosc_opodatkowania.pdf 559,81 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back