Grupy producentów rolnych jako czynnik rozwoju klastrów agrobiznesu

Krystyna Moszkowicz , Bogusław Bembenek

Abstract

The article consists of two parts. The first presents the essence, scope, and the aim of agribusiness clusters functioning in the context of sustainable development of agricultural areas and food economy. The latter characterises socio-economic nature of agricultural producer groups faced with concentration and consolidation tendencies in agribusiness. Considerations were conducted on the basis of literature review and desk research. On this basis it has been found that the cooperation between of one or a few producer groups which have identical and complementary nature with business entities, R&D institutions, and business environment institutions allows the development of agribusiness clusters. Permanent relation of particular groups of agricultural producers and selected strategic stakeholders of Polish and foreign food market in the structure of cluster can contribute to positive changes in local and supralocal economy in response to contemporary challenges related to the turbulent environment.
Author Krystyna Moszkowicz (ES / DSMa)
Krystyna Moszkowicz,,
- Department of Strategic Management
, Bogusław Bembenek - Rzeszow University of Technology (PRz)
Bogusław Bembenek,,
-
Other language title versionsAgricultural producer groups as a factor of agribusiness clusters development
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages175-188
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishklaster, agrobiznes, producenci rolni, przedsiębiorczość
Keywords in Englishcluster, agribusiness, agricultural producers, entrepreneurship
Abstract in PolishArtykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono istotę, zakres oraz cel funkcjonowania klastrów agrobiznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki żywnościowej. W kolejnej scharakteryzowano społeczno-ekonomiczny charakter grup producentów rolnych w obliczu tendencji koncentracyjnych i konsolidacyjnych w agrobiznesie. Rozważania, które prowadzono na podstawie klasycznego przeglądu literatury przedmiotu oraz analizy źródeł zastanych, wykazały, że współpraca jednej lub kilku grup producenckich o tym samym i komplementarnym charakterze z podmiotami sektora biznesu, B+R i otoczenia biznesu pozwala na rozwój klastrów agrobiznesu. Trwałe powiązanie w strukturze klastra poszczególnych grup producentów rolnych z wybranymi strategicznymi interesariuszami polskiego i zagranicznego rynku żywnościowego może przyczynić się do pozytywnych zmian w lokalnej i ponadlokalnej gospodarce w odpowiedzi na współczesne wyzwania związane z turbulentnym otoczeniem.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.17
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Moszkowicz_Bembenek_Grupa_producentow_rolnych_jako_czynnik_rozwoju.pdf 802,35 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back