Ekonomiczne i instytucjonalne metody przeciwdziałania korupcji

Marcin Brol

Abstract

The study explains the concept of corruption and the corruption mechanism. The cause of the occurrence of these phenomena is a natural human tendency to maximize the individual utility at the lowest cost. Prone to corruption will depend, in turn, from the accepted norms in society, both formal and informal. It seems that, there are economic incentives for corruption and institutional and cultural stimulus, that prevent corruption. Explanation of the reasons of corruption enables the formulation of determinants, the implementation of which will lead to the reduction of this phenomenon.
Author Marcin Brol (ES / IE / DMa)
Marcin Brol,,
- Department of Macroeconomics
Journal seriesWspółczesne Problemy Ekonomiczne, [Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka: 2009-2015], ISSN 2081-9579, e-ISSN 2353-2815, (B 6 pkt)
Issue year2017
No2 (15)
Pages57-65
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkorupcja, instytucje, rynek
Keywords in Englishcorruption, institutions, market
Abstract in PolishW opracowaniu wyjaśnione zostało pojęcie korupcji i mechanizmu korupcyjnego. Przyczyną występowania tych zjawisk jest skłonność człowieka do maksymalizacji puli indywidualnych korzyści przy możliwie jak najniższych kosztach. Skłonność do korupcji zależeć będzie z kolei od przyjętych w społeczeństwie norm formalnych i nieformalnych. Można zatem stwierdzić, że istnieją bodźce ekonomiczne skłaniające do korupcji i bodźce instytucjonalne i kulturowe, które przed zachowaniami tego typu powstrzymują. Wyjaśnienie przyczyn korupcji umożliwiło sformułowanie determinant, których implementacja doprowadzi do zmniejszenia skali opisywanego zjawiska.
DOIDOI:10.18276/wpe.2017.15-05
URL http://www.wzieu.pl/zn/wpe/15/WPE_15_tresc.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back