Ekonomiczne i instytucjonalne metody przeciwdziałania korupcji

Marcin Brol

Abstract

The study explains the concept of corruption and the corruption mechanism. The cause of the occurrence of these phenomena is a natural human tendency to maximize the individual utility at the lowest cost. Prone to corruption will depend, in turn, from the accepted norms in society, both formal and informal. It seems that, there are economic incentives for corruption and institutional and cultural stimulus, that prevent corruption. Explanation of the reasons of corruption enables the formulation of determinants, the implementation of which will lead to the reduction of this phenomenon.
Autor Marcin Brol (NE / IEi / KMa)
Marcin Brol
- Katedra Makroekonomii
Tytuł czasopisma/seriiWspółczesne Problemy Ekonomiczne, [Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka: 2009-2015], ISSN 2081-9579, e-ISSN 2353-2815, (B 6 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (15)
Paginacja57-65
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimkorupcja, instytucje, rynek
Słowa kluczowe w języku angielskimcorruption, institutions, market
Streszczenie w języku polskimW opracowaniu wyjaśnione zostało pojęcie korupcji i mechanizmu korupcyjnego. Przyczyną występowania tych zjawisk jest skłonność człowieka do maksymalizacji puli indywidualnych korzyści przy możliwie jak najniższych kosztach. Skłonność do korupcji zależeć będzie z kolei od przyjętych w społeczeństwie norm formalnych i nieformalnych. Można zatem stwierdzić, że istnieją bodźce ekonomiczne skłaniające do korupcji i bodźce instytucjonalne i kulturowe, które przed zachowaniami tego typu powstrzymują. Wyjaśnienie przyczyn korupcji umożliwiło sformułowanie determinant, których implementacja doprowadzi do zmniejszenia skali opisywanego zjawiska.
DOIDOI:10.18276/wpe.2017.15-05
URL http://www.wzieu.pl/zn/wpe/15/WPE_15_tresc.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót