Zarządzanie należnościami w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstw

Rafał Jagoda

Abstract

This paper presents the premises of proper management of receivables in shaping the financial liquidity of companies. In the first part of the paper on the basis of the literature studies the essence of the concept of corporate liquidity is explained. The second part contains a synthetic analysis of corporate bankruptcies recorded in Poland over several years. The third part presents a practical approach of receivables management. As results of good receivables management in shaping the financial liquidity a business entity is able to more effectively achieve the dynamic development and successfully strive to achieve the best financial results.
Author Rafał Jagoda (WUE)
Rafał Jagoda,,
- Wroclaw University of Economics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No374
Pages70-80
Keywords in Polishpłynność finansowa, należności, wierzytelności
Keywords in Englishcorporate liquidity, receivables, liability
Abstract in PolishW artykule przedstawiono przesłanki właściwego zarządzania należnościami w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstw. W pierwszej części opracowania wyjaśniono na podstawie studiów literatury istotę pojęcia płynności finansowej. Druga część zawiera syntetyczną analizę upadłości przedsiębiorstw zanotowanych w Polsce w ciągu kilku lat. Trzecia część przedstawia praktyczne ujęcie zarządzania należnościami, dzięki któremu jednostka gospodarcza jest w stanie skuteczniej osiągać dynamiczny rozwój i z sukcesem dążyć do uzyskania jak najlepszego wyniku finansowego.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.374.06
Languagepl polski
File
Jagoda_Zarzadzanie_naleznosciami_w_ksztaltowaniu_plynnosci.pdf 629,7 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back