Analiza dynamiki i struktury kosztów na przykładzie QUERCUS TFI SA

Adam Prus

Abstract

The object of the author’s research in this article are the costs, their essence, classification, structure and dynamics. In the introduction the author describes the concept of profit as one of the most important goals of any enterprise in the era of free market economy. Components of profit are revenues and costs. The author of the article pays special attention to costs. They reduce the profit, but they are also a source of revenue. It is very important to manage the costs of the company, leading to high revenues and consequently allowing companies to achieve above-average returns. The aim of the author’s research was to find the optimal level of costs. To illustrate the object of research the author has examined the situation of the cost of QUERCUS TFI S.A. in 2013-2015.
Author Adam Prus (WUE)
Adam Prus,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsDynamics and structure of costs analysis based on an example of QUERCUS TFI S.A
Pages85-90
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-663-3, 134 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / 1,61 MB / No licence information
Keywords in Polishrachunkowość, rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów, koszty, przychody, zyski
Keywords in Englishaccounting, management accounting, cost accounting, costs, revenues, profits
Abstract in PolishObiektem badań autora w niniejszym artykule są koszty, a szczególnie ich istota, podział, struktura i dynamika. Autor we wstępie przywołuje pojęcie zysku jako jednego z najważniejszych celów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa w dobie gospodarki wolnorynkowej. Częściami składowymi zysku są koszty i przychody. W artykule szczególną uwagę zwrócono przede wszystkim na koszty, które dla firm są elementem obniżającym wynik finansowy, lecz są także źródłem przychodów. Niezwykle istotna w tym kontekście jest polityka zarządzania wydatkami przedsiębiorstwa, prowadząca do wysokich przychodów, a w konsekwencji pozwalająca firmom osiągać ponadprzeciętne zyski. Celem autora było znalezienie optymalnego poziomu kosztów ponoszonego przez firmy. By lepiej zobrazować obiekt badań, autor zbadał sytuację kosztów QUERCUS TFI SA w latach 2013-2015.
Languagepl polski
File
Prus_Analiza_dynamiki_i_struktury_kosztow.pdf 464,32 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back