The problems of the marginalization of border areas using the example of Prudnik District

Stanisław Korenik , Artur Żurakowski

Abstract

Contemporary developmental processes take place in diverse ways in socio-economical space. Diversity occurs among individual regions as well as inside of those regions. The border areas are a specific example of this. As commonly is accepted, they show a natural tendency to peripherality. The reasons for this are manifold and in the contemporary realities of Central Europe, they cannot be attributed only to location. The aim of this article is to systematize the knowledge about border areas and the reasons for their peripherality, and an example of Prudnik District has been used.
Author Stanisław Korenik (ES / DSEaLGA)
Stanisław Korenik,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Artur Żurakowski
Artur Żurakowski,,
-
Other language title versionsProblemy marginalizacji obszarów przygranicznych na przykładzie powiatu prudnickiego
Journal seriesBiblioteka Regionalisty, ISSN 2081-4461, e-ISSN 2449-9781, (B 8 pkt)
Issue year2018
No18
Pages27-38
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishregion, obszar przygraniczny, peryferia, zasoby endogenne
Keywords in Englishregion, border area, peripherality, endogenous resources
Abstract in PolishWspółczesne procesy rozwojowe zachodzą w różny sposób w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Różnorodność występuje zarówno w poszczególnych regionach, jak i wewnątrz nich. Obszary przygraniczne są tego szczególnym przykładem. Powszechnie przyjmuje się, że wykazują one naturalną tendencję do peryferyjności. Przyczyny tego są różnorodne, a we współczesnych realiach Europy Środkowej nie można ich przypisywać jedynie lokalizacji. Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy o obszarach przygranicznych i przyczynach ich peryferyjności na przykładzie powiatu prudnickiego.
DOIDOI:10.15611/br.2018.1.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141439
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Korenik_Zurakowski_The_problems_of_the_marginalization.pdf 754,58 KB
Additional file
Korenik_S_The_problems_of_the_marginalization_2018.docx 14,73 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back