Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej

Małgorzata Kwiatkowska

Abstract

The responsibility of official authorities should manifest itself in caring for effective providing the public service. Most often the concept of efficiency is defined as the relationship between the benefits and expenditures. It can be described in one of two variants: the maximization of effects from the given expenditure or the minimization of the expenditure in order to achieve given effects. In the private sector it means the maximization of the profit or the minimization of the loss, however in the public sector it’s defining and measurement aren't so straight and explicit. A purpose of the article is making an appraisal of analysis of criteria and measures of efficiency of the service delivery of public utilities and creating the model of examining the effectiveness of services of the welfare.
Author Małgorzata Kwiatkowska (EMaT)
Małgorzata Kwiatkowska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Pages183-192
Publication size in sheets0.5
Book Dyrda Dagmara, Szymański Emil Mariusz (eds.): Nurty badawcze w ekonomii [CD-ROM], 2015, GSP, ISBN 9788393844630, 280 p.
Keywords in Polishefektywność, usługi publiczne, sektor publiczny
Keywords in Englishefficiency, public service, public sector
Abstract in PolishWzrost udziału sektora usług powoduje poszerzenie rozmiaru oraz zróżnicowania usług o charakterze ogólnodostępnym i zarazem spełniających szczególną rolę dla funkcjonowania społeczeństwa danego państwa jako całości. Na całym świecie odpowiedzialność za poziom i dostępność wymienionych usług spoczywa na państwie, jako dostarczycielu podstawowych usług publicznych342 . Najczęściej pojęcie efektywności kojarzone jest z wymiarem pieniężnym i relacją korzyści oraz nakładów rozumianą jako maksymalizację efektów i/lub minimalizację nakładów. Nie jest to jednak tak jednoznaczne w przypadku organizacji nienastawionych na osiąganie zysku, do których należą organizacje non-profit oraz instytucje publiczne. W jaki sposób należy zatem rozumieć efektywność usług publicznych i usług użyteczności publicznej? W jakich wymiarach można rozpatrywać pojęcie efektywności? Czy jednak można w tym przypadku skorzystać z tych samych kryteriów i sposobów oceny, które stosowane są w działalności komercyjnej? Artykuł ma na celu udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytania poprzez analizę kryteriów i miar oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem usług pomocy społecznej.Realizacja tak postawionego celu została zapoczątkowana przeglądem definicji administracji świadczącej oraz usług użyteczności publicznej oraz analizą wymiarów efektywności, a zakończona stworzeniem przykładowego modelu badania efektywności usług pomocy społecznej.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back