Development scenarios for Wrocław in 2030 perspective

Katarzyna Miszczak

Abstract

The paper attempts to characterize the features of contemporary urban space and directions of changes thanks to which a large city can increase its chances of success in the context of new challenges related to the functioning of an innovative learning economy and in the face of turbulent political, economic and social transformations in the world. The purpose of the study is to project three possible scenarios of development of Wrocław based on the results of previously conducted research using, among others, SWOT and PEST analyzes as well as a synthetic prospective diagnosis of external factors affecting the city’s development.
Author Katarzyna Miszczak (ES / DSEaLGA)
Katarzyna Miszczak,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsScenariusze rozwoju Wrocławia w perspektywie 2030
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, e-ISSN 2450-0747, (B 7 pkt)
Issue year2018
No11
Pages87-100
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwspółczesny urbanizm, Wrocław, polityka miejska, scenariusze rozwoju miasta
Keywords in Englishmodern urbanism, Wrocław, urban policy, development scenarios of city
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę charakterystyki cech współczesnej przestrzeni miejskiej oraz kierunków zmian, dzięki którym duże miasto może zwiększyć swoje szanse na sukces w kontekście nowych wyzwań, związanych z budową innowacyjnej gospodarki uczącej się oraz w obliczu turbulentnych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie. Celem pracy jest projekcja trzech możliwych scenariuszy rozwoju Wrocławia zbudowanych w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych badań z wykorzystaniem m.in. analiz SWOT i PEST oraz syntetycznej diagnozy prospektywnej czynników zewnętrznych wpływających na rozwój miasta.
Languageen angielski
File
Miszczak_Development_scenarios_for_wroclaw_2030.pdf of 16-04-2019
349,27 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 20-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back