Rozwój klastra od inicjatywy do fazy wzrostu na przykładzie klastra SIDE-CLUSTER

Edyta Cieślak

Abstract

The aim of this article is to present a case study of the creation and development of the construction of wood cluster − “SIDE-CLUSTER” located in Lower Silesia. The following considerations present a bottom-up process of cluster formation, its’ evolution and the role of the cluster for the regional and sectoral development. The researcher’s goal is to identify the key factors determining cluster development, to show the stages of its growth, the role of both the external environment in the process of incubation and the growth of the cluster and endogenous factors, i.e. thelevel of trust within the cluster. The considerations are based on an analysis of the literature and analysis of empirical research. The article contains a cluster definition, a description of the stages of development and the characteristics of the cluster of SIDE-CLUSTER from the phase of cluster initiative to its form nowadays – the 6-year-old cluster. The author proves that the cluster of SIDE-CLUSTER is a dynamic organization actively operating in the Lower Silesia
Author Edyta Cieślak (WUE)
Edyta Cieślak,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsCluster development from the initiative to the phase of growth on the example of the cluster of SIDE-CLUSTER
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2015
No2(6)
Pages40-54
Keywords in Polishklaster, inicjatywa klastrowa, konkurencyjność, innowacyjność, kooperacja
Keywords in Englishcluster, cluster initiative, competitiveness, innovation, cooperation
Abstract in PolishCelem artykułu jest opisanie studium przypadku powstania i rozwoju zlokalizowanego na Dolnym Śląsku klastra branży budowlanej i drzewnej SIDE-CLUSTER. Zaprezentowane rozważania służą ukazaniu procesu oddolnego tworzenia klastra, ewolucji klastra oraz znaczenia w rozwoju regionu i sektora. Celem autorki jest wskazanie kluczowych czynników warunkujących powstanie klastra, zidentyfikowanie etapów jego wzrostu, zaznaczenia roli otoczenia zewnętrznego w procesie inkubacji i wzrostu klastra oraz czynników endogennych, tj. poziomu zaufania wewnątrz klastra. Rozważania oparto na analizie literatury przedmiotu i analizie badań empirycznych. Artykuł zawiera definicję klastra, opis faz rozwoju oraz charakterystykę klastra SIDE-CLUSTER: od fazy inicjatywy klastrowej do postaci aktualnej, tj. 6-letniego klastra. Autorka udowadnia, że SIDE-CLUSTER jest organizacją aktywnie działającą na Dolnym Śląsku i dynamicznie się rozwijającą
DOIDOI:10.15611/e21.2015.2.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Cieslak_Rozwoj_klastra_od_inicjatywy_do.pdf 559,73 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back