Benchmarking zewnętrzny oddziaływania przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej na środowisko naturalne

Anna Balicka

Abstract

The aim of the article is to present the possibility of using external benchmarking to determine the impact of automotive companies on the natural environment. The research was carried out on data published in the external reporting of enterprises from 2015/2016 and 2016/2017, coming from ten international organizations producing the largest number of motor vehicles in the world. The use of external benchmarking allows to compare the impact of each unit on the natural environment and determine the leader in a given area. The identification of key factors specific to the environmental issues of the automotive industry, reflecting the organization’s environmental impact, allows the assessment of the most important areas of activity of automotive industry entities in which it is necessary to neutralize the impact of entities on the external environment. The following research methods were used to write an article: literature studies, analysis, synthesis and inference.
Author Anna Balicka (MISaF / IR / KRC)
Anna Balicka,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe external benchmarking of the influence of enterprose industry business on the natural environment
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No514
Pages11-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbenchmarking, branża motoryzacyjna, oddziaływanie na środowisko
Keywords in Englishbenchmarking, automotive industry, environmental impact
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania benchmarkingu zewnętrznego do określenia wpływu działalności przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej na środowisko naturalne. Badania zostały przeprowadzone na danych publikowanych w zewnętrznej sprawozdawczości przedsiębiorstw z lat 2015/2016 i 2016/2017, pochodzących z 10 organizacji międzynarodowych produkujących najwięcej pojazdów samochodowych na świecie. Zastosowanie benchmarkingu zewnętrznego pozwala na porównanie wpływu, jaki wywiera na środowisko naturalne każda z badanych jednostek, i określenie lidera w danym obszarze. Wyodrębnienie kluczowych czynników odzwierciedlających wpływ organizacji na środowisko umożliwia ocenę najważniejszych obszarów działalności jednostek branży motoryzacyjnej, w których konieczna jest neutralizacja oddziaływania podmiotów na otoczenie zewnętrzne. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, syntezę i wnioskowanie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.514.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/73879
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Balicka_Benchmarking_Zewnetrzny_Oddzialywania_Przedsiebiorstw_w_Branzy.pdf 362,35 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back