Financial system stability vs. social policy

Marta Karaś

Abstract

The paper adds to the discussion of social costs of financial crises through theoretical elaboration, arguing for the position that supporting the stability of financial systems, if combined with public confidence in financial markets and banking, leads to a reduction of social costs by reducing the frequency of crises associated with the long-term development of the financial sphere in the world. Following the theoretical function proposed by Adrian, Covitz and Liang [2014], the author elaborates that prudential regulation may lower the social costs of crises. This calls for an active role of regulating the financial sector and that of the central banks, as the preferred sensitivity of the financial system to shocks may be achieved by prudential regulation and the increasing of transparency of the system, as well as by the management of social perception of stability (security) of this system. The paper postulates the abovementioned relation by reviewing selected empirical studies and framing the discussion in theoretical elaboration on social costs and financial stability.
Author Marta Karaś (MISaF / IZF / KIFiZR)
Marta Karaś,,
- Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
Other language title versionsStabilność systemu finansowego a polityka społeczna
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No482
Pages85-106
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishkoszty społeczne, stabilność finansowa, kryzys finansowy, regulacje makroostrożnościowe.
Keywords in Englishsocial costs, financial stability, financial crisis, macro-prudential regulation.
Abstract in PolishAutorka omawia koszty społeczne kryzysów finansowych, argumentując, że wspieranie stabilności systemów finansowych, w połączeniu z zaufaniem publicznym do rynków finansowych i bankowości, prowadzi do zmniejszenia kosztów społecznych poprzez redukcję częstotliwości kryzysów związanych z długoterminowym rozwojem sfery finansowej na świecie. W oparciu o propozycję Adrian, Covitz i Liang [2014], autorka dowodzi, iż regulacje ostrożnościowe mogą obniżyć koszty społeczne kryzysów. Wymaga to aktywnej roli instytucji regulujących sektor finansowy i banków centralnych, ponieważ preferowana wrażliwość systemu finansowego na szoki może być osiągnięta poprzez działania makroostrożnościowe i zwiększenie przejrzystości systemu, jak również przez zarządzanie społecznym postrzeganiem stabilności (bezpieczeństwa) tego systemu. W celu uzasadnienia istnienia wspomnianej powyżej relacji przytoczone są wybrane badania empiryczne, a także dokonane jest teoretyczne opracowanie dotyczące pojęcia kosztów społecznych i stabilności finansowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.482.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43152
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Karas_Financial_system_stability_vs_social.pdf 1,19 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back