Paradygmat prosumenta w kontekście wyzwań współczesnego rynku

Maja Leszczyńska , Karol Łopaciński

Abstract

Contemporary interactions between market participants are changing as a result of the popularization of modern ICTs and the development of the consumer communities. The development of the Internet and mobile technologies have made consumers and organizations function in a network of increasing global reach, and collectively generate added value through the exchange of goods and services, and collaborate according to previously unknown models of sharing and co-creation. Contemporary consumers play a key role in these models as so-called prosumers. Prosumer is an aware and active consumer who excludes passive behavior towards the offered good and wants to have a real impact on the market offer. Consequently, he is often a co-creator of goods or services, and is incorporated into the processes of their design and modification. The article has characterized the specifics of prosumers activities and the role they play in the sharing and co-creation processes
Author Maja Leszczyńska (MISaF / IBI / DISD)
Maja Leszczyńska,,
- Department of Information Systems Design
, Karol Łopaciński (MISaF / IBI / DISD)
Karol Łopaciński,,
- Department of Information Systems Design
Other language title versionsProsumer paradigm in the context of the challenges of the contemporary market - summary
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No2/1
Pages221-235
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishprosument, współdzielenie dóbr i usług, kokreacja, crowdsourcing
Keywords in Englishprosumer, sharing of goods and services, co-creation, crowdsourcing
Abstract in PolishWspółczesne interakcje zachodzące pomiędzy uczestnikami rynku ulegają coraz bardziej widocznym zmianom, które wynikają z popularyzacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczności konsumenckich. Rozwój Internetu i technologii mobilnych sprawił, iż konsumenci i organizacje funkcjonują w ramach sieci o coraz większym, często globalnym zasięgu oraz wspólnie generują wartość dodaną poprzez wymianę dóbr i usług oraz współpracę, bazując na nieznanych do niedawna modelach współdzielenia oraz kokreacji. Współcześni konsumenci odgrywają w tych modelach kluczową rolę jako tzw. prosumenci. Prosument to świadomy i aktywny konsument, który wyklucza bierne zachowanie się w stosunku do oferowanego dobra oraz chce mieć rzeczywisty wpływ na ofertę rynkową. W związku z tym często jest współtwórcą dóbr czy usług, jak również jest włączany przez przedsiębiorstwa w procesy ich projektowania i modyfikacji. W ramach artykułu scharakteryzowana została specyfika działań prosumentów oraz rola, jaką odgrywają w procesach współtworzenia oraz kokreacji dóbr i usług
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=540
Languagepl polski
File
Leszczynska_Lopacinski_Paradygmat_prosumenta2017.pdf 552,23 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back