How not to stimulate local development. Syndromes of failures in the absorption of exogenous factors in local development governance based on the example of polish small towns

Andrzej Sztando

Abstract

The absorption of exogenous factors represents one of the main components of local development governance (LDG). Today, in many countries, it is facilitated by numerous supra-local determinants. It primarily refers to these countries where local governments take advantage of the financial support of the EU. This absorption, however, experiences occasional failures which have various reasons and effects. The article presents the results of research in this subject matter conducted in Poland. They were carried out in two phases. The first covered participant observations performed in the period 2000-2014 in 61 Polish municipalities, aimed at the identification of the a.n. failures characteristics and their typical patterns. The second focused on determining the prevalence and reasons for these patterns occurrence in local development governance of Polish small towns. Long personal interviews, conducted in 2014 with the mayors of 46 such towns, were used in its course. The article is concluded with recommendations related to the improvement of local and supra-local governance of local development and focused on the reduction of the number and consequences of absorption failures.
Author Andrzej Sztando (EMaT / DRE)
Andrzej Sztando,,
- Department of Regional Economy
Other language title versions Jak nie stymulować rozwoju lokalnego. Syndromy porażek absorpcji czynników egzogenicznych w zarządzaniu rozwojem lokalnym na przykładzie polskich małych miast
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No476
Pages49-69
Publication size in sheets1
Keywords in Polishgmina, władze lokalne, rozwój lokalny, zarządzanie rozwojem lokalnym, małe miasto, egzogeniczne czynniki rozwoju lokalnego, Polska
Keywords in Englishmunicipality, local authorities, local development (LD), local development governance (LDG), small town, exogenous factors of local development, Poland
Abstract in PolishAbsorpcja czynników egzogenicznych to jeden z głównych elementów zarządzania rozwojem lokalnym. W licznych krajach sprzyja jej dziś wiele ponadlokalnych uwarunkowań. Szczególnie dotyczy to krajów, których samorządy lokalne korzystają ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej. W absorpcji tej zdarzają się jednak niepowodzenia o różnych przyczynach i skutkach. Artykuł prezentuje międzynarodowemu czytelnikowi wyniki badań w tym zakresie, przeprowadzone w Polsce przez autora. Wykonano je w dwóch fazach. Pierwsza obejmowała obserwacje uczestniczące, poczynione w latach 2000-2014, w 61 różnych polskich gminach – ich celem była identyfikacja cech wspomnianych niepowodzeń i ich typowych wzorców. Druga ukierunkowana została na identyfikację częstości i przyczyn występowania tych wzorców w zarządzaniu rozwojem lokalnym polskich małych miast. Wykorzystano w niej długie wywiady osobiste, które przeprowadzono w 2014 r. z burmistrzami 46 takich miast. Artykuł kończą zalecenia w zakresie doskonalenia lokalnego i ponadlokalnego zarządzania rozwojem lokalnym w Polsce i za granicą. Mają one zredukować liczebność i skutki niepowodzeń absorpcji egzogenicznych czynników rozwoju lokalnego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.476.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41748
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sztando_How_not_to_stimulate_local_development.pdf 373,44 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back