Istotne czynniki wspomagające decyzję o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego

Piotr Oleksyk

Abstract

Abstract: Purpose – The purpose of this article is to identify the most important factors underlying the decision of the need to implement a development project. This decision should be based on three important elements: analysis of the company’s results, forecast of future results, and information on changes in the company’s environment. The assumptions prepared in this way are the basis for the development of scenarios for making the right decision related to the preparation of the company for functioning in a dynamic environment. Design/methodology/approach – The study of literature is the starting point in this article. The study of literature has been complemented by an analysis of the demand of managers on the most important information. Then, using reasoning by analogy and using deductive method we will be proposed next steps of the analytical procedure preceding on the absolute necessity to implement the development undertaking. Findings – Conducted by the author studies allow identification of key information, both internal and external,which became the basis to take the necessary to ensure financial security by changing the structure of the company’s assets. Originality/value – The value of the article is original proposal analytical sequence that is the basis for the decision a decision about the implementation of a development project
Author Piotr Oleksyk (MISaF / IR / DoATaFA)
Piotr Oleksyk,,
- Department of Accounting Theory and Financial Analysis
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No4/1 (94)
Pages143-150
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polish wspomaganie decyzji, sprawozdawczość finansowa, przedsięwzięcie rozwojowe, bezpieczeństwo finansowe
Keywords in English decision support, financial reporting, development project, financial safety
Abstract in PolishStreszczenie: Cel – Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników będących podstawą decyzji o konieczności wdrożenia przedsięwzięcia rozwojowego. Najbardziej pomocne są trzy czynniki: analiza wyników przedsiębiorstwa, prognoza przyszłych możliwych wyników oraz informacje o zmianach w otoczeniu przedsiębiorstwa. Tak przygotowane założenia są podstawą do opracowania scenariuszy podjęcia właściwej decyzji, związanej z przygotowaniem przedsiębiorstwa do funkcjonowania w dynamicznym otoczeniu. Metodologia badania – Badanie literatury zostało uzupełnione o analizę zapotrzebowania menedżerów na najważniejsze informacje. Następnie – z wykorzystaniem wnioskowania przez analogię oraz metodę dedukcyjną – zaproponowano kolejne kroki procedury analitycznej, poprzedzającej wykonanie decyzji o bezwzględnej konieczności wdrożenia przedsięwzięcia rozwojowego. Wynik – Przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych informacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które stały się podstawą do podjęcia decyzji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przez zmianę struktury aktywów przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Wartością artykułu jest przykładowa sekwencja analityczna będąca podstawą do podjęcia decyzji o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/1-13
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/894/
Languagepl polski
File
Oleksyk_Istotne_ czynniki_ wspomagajace_ decyzje2018.pdf 430,92 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back