Rola skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego

Katarzyna Obszańska

Abstract

The role of the treasurer in local government units has been discussed thoroughly over the past few years. Despite the changes in the regulations, the scope of their duties and responsibilities is still not precise. The aim of the publication is to present the role of a treasurer looks like under the regulation in force. The qualifications to be met by the candidate for the position of the treasurer, his obligations under the applicable laws, as well as his place in the organizational structure of the local government unit are indicated successively. The publication also attempts to outline the control powers that the treasurer is entitled to and the role of the countersignature in incurring liabilities by both the local government unit and the subordinate units min the situation of the joint service operation. At the end, a few words describe the discipline of public finances directly related to the decisions taken on the position of the treasurer.
Author Katarzyna Obszańska (EMaT)
Katarzyna Obszańska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2018
No46
Pages105-122
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishfinanse publiczne, ustawy, skarbnik, kontrola, kontrasygnata, dyscyplina
Abstract in PolishTemat roli skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego poruszany był wielokrotnie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pomimo zmian w ustawach zakres ich obowiązków i odpowiedzialności nadal nie jest precyzyjny. Celem publikacji jest pokazanie jak w świetle obowiązujących przepisów wygląda rola skarbnika. Kolejno wskazywane są kwalifikacje, jakie musi spełnić kandydat na stanowisko skarbnika, jego obowiązki wnikające z ustaw a także jego miejsce w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja próbuje tez nakreślić obraz uprawnień kontrolnych, jakie przysługują skarbnikowi oraz jaką rolę odgrywa kontrasygnata przy zaciąganiu zobowiązań zarówno przez jednostkę samorządu terytorialnego jak i przez jednostki podległe w sytuacji funkcjonowania obsługi wspólnej. Na zakończenie w kilku słowach opisana jest dyscyplina finansów publicznych dotycząca bezpośrednio prac związanych z decyzjami podejmowanymi na stanowisku skarbnika.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/PN_46.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 18-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 18-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back