Insurance contracts project for accounting

Magdalena Chmielowiec-Lewczuk

Abstract

Międzynarodowa Rada Standardów Rachunkowości od około 10 lat pracuje nad nowym międzynarodowym standardem umowy ubezpieczenia, opartym na wartości godziwej. Szczegółowe zasady dotyczące pomiaru tej wartości są niejasne. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie problemu opracowywania projektu umów ubezpieczenia oraz zaprezentowanie procesu jego przygotowywania. W 2004 roku został opublikowany Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 4, który służył jako przejściowy standard umowy ubezpieczenia. W 2006 roku nastąpił kolejny etap, ponieważ na forum CFO opracowano zasady najlepszego oszacowania wartości opartej na oczekiwaniach kierownictwa. W 2007 roku opublikowano dokument, który opisywał wycenę umów ubezpieczenia, noszącą nazwę Aktualnej Wartości Wyjścia. Ostatni krok nastąpił w roku 2010, gdy opracowano model rachunkowości bazujący na wartości przepływów pieniężnych wynikających z umów ubezpieczeniowych. Project Insurance Contracts jest bardzo ważny dla działalności ubezpieczeniowej i finansów, zwłaszcza w kontekście wdrażania Solvency II.
Author Magdalena Chmielowiec-Lewczuk (MISaF / IR / KRC)
Magdalena Chmielowiec-Lewczuk,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No375
Pages18-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishumowa ubezpieczeniowa, sprawozdawczość finansowa, standardy
Keywords in Englishinsurance contract, IFRS 4, insurance company
Abstract in PolishThe International Accounting Standard Board has been working on a new international standard for insurance contract based on fair value for about 10 years now. Details on how to measure such a value in practice were unclear for a long time. This paper aims to present the problem of the appearing Insurance Contracts Project, what it was before and what is the way of preparing this project. In 2004 the International Financial Reporting Standard was published 4 as an interim standard for an insurance contract. In 2006 there was the next step because at the CFO-Forum principles were elaborated for the best estimate based on management’s expectations. In 2007 a Discussion Paper was published and it described a valuation of insurance contracts with a so-called Current Exit Value. The last step was in 2010 with the estimating accounting model of the value of the cash flows resulting from the respective contracts. The Insurance Contract Project is very important for insurance business and finance, especially in the context of Solvency II application.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.375.02
Languageen angielski
File
Chmielowiec_Lewczuk_Insurance_contacts_project_for_accounting.pdf 362,72 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrQuantitative methods in accounting and finance
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back