Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR

Aleksander R. Mercik

Abstract

Value at risk is one of the most common measures of financial risk. There are many approaches to validating value-for-value models. In addition to ex post tests, ex ante models must also be validated. The risk of model estimation is particularly important in finance due to the limited number of historical data that is available to estimate the parameters. The aim of this paper is to propose a measure of the risk of estimating the VaR model based on the interval of the value at risk.
Author Aleksander R. Mercik (MISaF / IZF / KIFiZR)
Aleksander R. Mercik,,
- Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2018
No4
Pages183-200
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishwartość zagrożona, estymacja przedziałowa, ryzyko modelu, ryzyko estymacji parametrów modelu
Keywords in Englishvalue at risk, interval estimation, model risk, estimation risk of model parameters
Abstract in PolishObecnie wartość zagrożona jest jedną z najpopularniejszych miar ryzyka finansowego. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma podejściami do walidacji modeli wartości zagrożonej. W praktyce oprócz przeprowadzania testów ex post należy zweryfikować model w momencie jego tworzenia i wtedy można dokonać tzw. analizy ryzyka modelu. W dziedzinie finansów szczególnie istotne jest ryzyko estymacji modelu ze względu na ograniczoną liczbę danych historycznych, które są dostępne do estymacji parametrów. Celem artykułu jest zaproponowanie miary ryzyka estymacji parametrów modelu VaR opartej na przedziałowej estymacji wartości zagrożonej.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2018.0976.0411
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1372/1177
Languagepl polski
File
Mercik_Miara_ryzyka_estymacji_parametrow_modelu.pdf 635,18 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back