Skuteczność umów o wymianie informacji podatkowych w relacjach z państwami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową

Alicja Brodzka

Abstract

The paper deals with the subject of tax information exchange agreements (TIEAs) concluded by Poland with so called “uncooperative territories” – e.g. countries that use harmful tax compettion. As TIEAs are a relatively new measure, the author attempted to answer the question whether TIEAs really helped Poland to increase the transparency and strengthened the international cooperation in the tax information exchange area. The examination of the data obtained from Polish Central Liaison Office shows whether TIEAs are commonly used by Polish tax authorities. The comparison of the Polish results with the experience of Netherlands – a country with a much longer tradition in the exchange of information with third territories – allows for evaluation of the effectiveness of the use of Polish TIEA agreements.
Author Alicja Brodzka (ES / DF)
Alicja Brodzka,,
- Department of Finance
Other language title versionsThe Effectiveness of Tax Information Exchange Agreements in Relations with Uncooperative Territories
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, e-ISSN 2450-8179, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol106
Pages181-195
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishumowy o wymianie informacji podatkowych (TIEA); raje podatkowe; szko‑ dliwa konkurencja podatkowa; międzynarodowe standardy przejrzystości i wymiany informacji podatkowych
Keywords in English tax information exchange agreements (TIEAs); tax havens; harmful tax competition; international standards of transparency and exchange of tax information
Abstract in PolishArtykuł podejmuje tematykę umów o wymianie informacji podatkowych (TIEA) zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską z tzw. krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową. Ze względu na fakt, iż porozumienia TIEA są relatywnie nowymi instrumentami w rzeczywistości nie tylko polskiej, ale również międzynarodowej, w badaniach podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy umowy o wymianie informacji podatkowych są rzeczywiście stosowane w celach utrzymania międzynarodowych relacji z „krajami niewspółpracującymi”. Metodą analityczno‑porównawczą zbadano aktualny stan prawny umów TIEA oraz jego wpływ na możliwość uzyskania informacji od administracji podatkowych terytoriów offshore. Na podstawie danych uzyskanych z Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie zanalizowano, czy uruchomione instrumenty prawne pozwalają Polsce na współpracę w omawianym zakresie. Późniejsze porównanie zebranych danych z informacjami uzyskanymi z administracji podatkowej Królestwa Niderlandów – kraju o znacznie dłuższej tradycji w wymianie informacji z terytoriami trzecimi – pozwoliło na dokonanie oceny efektywności wykorzystania polskich porozumień TIEA.
DOIDOI:10.26485/SPE/2018/106/11
Languagepl polski
File
Brodzka_Skutecznosc_umow_o_wymianie_informacji.pdf of 08-10-2018
306,95 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back