Analiza zasobności materialnej gospodarstw domowych w świetle wybranych potrzeb

Marta Dziechciarz-Duda

Abstract

The purpose of the study is to determine the factors that cause differences in the level of household equipment. The analysis is based on housing conditions. The multinomial logit model with unordered categories was used to identify the types of households, depending on their material wealth, equipment shortages and reasons for differentiation. The analyses were based on data from the Social Diagnosis study 2015. It was observed that the material wealth of Polish households is determined mainly by the state of possession of high-value goods, i.e. property, car and other tangible assets. There is considerable variation in material wealth depending on the type of household, place of living class and source of income. Differences in ownership are due to the fact that some households cannot finance their purchases either from their own financial resources or from loans. Other households do not see the need to have certain durable goods, even though they could finance the purchase from their own or borrowed funds.
Author Marta Dziechciarz-Duda (EMaT / DEaCS)
Marta Dziechciarz-Duda,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Other language title versionsIdentification of households’ welfare in the light of selected needs
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No508
Pages38-47
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdobra trwałego użytku, zasobność materialna gospodarstwa domowego, wyposażenie gospodarstwa domowego, wielomianowy model logitowy
Keywords in Englishdurable goods, households’ welfare, household equipment, multinomial logit model
Abstract in PolishCelem badania jest ustalenie czynników powodujących różnice w poziomie wyposażenia gospodarstw domowych na przykładzie warunków mieszkaniowych. Do identyfikacji typów gospodarstw domowych w zależności od ich zasobności materialnej, braków w wyposażeniu oraz przyczyn zróżnicowania wykorzystano wielomianowy model logitowy kategorii nieuporządkowanych. Analizy przeprowadzono na podstawie danych z badania Diagnoza Społeczna 2015. Zaobserwowano, że zasobność materialna polskich gospodarstw domowych jest determinowana głównie stanem posiadania dóbr o wysokiej wartości, tj. nieruchomość, samochód oraz inne aktywa rzeczowe. Zróżnicowanie zasobności materialnej zależy od typu gospodarstwa domowego, klasy miejscowości i źródła dochodu. Różnice wynikają z faktu, że część gospodarstw domowych nie może sfinansować zakupów ani z własnych zasobów finansowych, ani z kredytu, inne zaś nie widzą potrzeby posiadania niektórych dóbr trwałych, mimo iż mogłyby je zakupić z własnych lub pożyczonych środków.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.508.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dziechciarz_Duda_Analiza_zasobnosci_materialnej_gospodarstw_domowych.pdf 633,88 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back