Sponsoring sportowy jako forma współpracy przedsiębiorstw oraz sportowców

Alicja Tchórz

Abstract

Sports sponsorship is the fastest growing form of business entities promotion in our country, an example of which is cooperation of mobile concern with ski jumpers or footballers. Thanks to the conjunction of sport success with an investor, he/she gains additional, measurable benefits, which are often bigger than the ones coming from typical methods of promotion, like advertising in the media. In the text, we can find description of forms of sports sponsorship. For the recognition of businessmen interests connected with their decision of promoting by sports sponsorship, surveys and in-depth interviews were made. Research shows that, despite poor knowledge of sports sponsorship, investors expect certain benefits from discussed cooperation. Summarizing the results of empirical research, we can claim, that in the opinion of people covered by research, sports sponsorship is connected with greater benefits, rather than risks.
Author Alicja Tchórz (EaE / IES / DLaC)
Alicja Tchórz,,
- Department of Labor and Capital
Other language title versionsSports sponsoring as a form of cooperation of enterprises and sportsmen
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No516
Pages109-120
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishCSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, sponsoring sportowy w Polsce, sponsoring indywidualny, formy sponsoringu
Keywords in EnglishCSR, Corporate Social Responsibility, sports sponsorship in Poland, individual sponsorship, forms of sponsorship
Abstract in PolishSponsoring sportowy to najszybciej rozwijająca się forma promocji podmiotów gospodarczych w naszym kraju. Przykładem tego typu działań jest m.in. współpraca sieci komórkowej ze skoczkami narciarskimi czy piłkarzami. Dzięki skojarzeniu sukcesów sportowych z inwestorem, osiąga on dodatkowe, wymierne korzyści, które często przekraczają zyski płynące z typowych metod promocji, jak np. reklama w mediach. W artykule opisano formy sponsoringu sportowego. W celu rozpoznania interesów przedsiębiorców dotyczących podejmowanych przez nich decyzji związanych z promocją poprzez sport przeprowadzono badania ankietowe oraz wywiady pogłębione. Wynika z nich, że inwestorzy, mimo braku wiedzy na temat sponsoringu sportowego, oczekują bardzo określonych korzyści z omawianej współpracy. Podsumowując, w opinii objętych badaniami ze sponsoringiem sportowym wiąże się więcej zysków niż zagrożeń.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.516.10
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Tchorz_Sponsoring_sportowy_jako_forma_wspolpracy_przedsiebiorstw.pdf 933,8 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back