Ryzyko podatkowe i instrumenty jego minimalizacji w Polsce

Krzysztof Biernacki

Abstract

This article presents the area of tax risk in the Polish tax system. Theoretical model which refers to these areas and sources of tax risk was proposed. Based on the Polish tax law regulation, solutions minimizing tax risk are verified. There was proposed the hypothesis that all of the instruments, which tend to minimize this risk, focus on one area. Verification presented in the article confirms this hypothesis. The legislator implements new methods of minimizing tax risk only in the area associated with the tax base construction.
Author Krzysztof Biernacki (ES / DF)
Krzysztof Biernacki,,
- Department of Finance
Other language title versionsTax risk and methods of its minimising in Poland
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No5
Pages20-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko podatkowe, system podatkowy
Keywords in Englishtax risk, tax system
Abstract in PolishW artykule zostały omówione obszary ryzyka podatkowego występujące w systemie podatkowym. Autor tworzy model teoretyczny obszarów występowania takiego ryzyka ze wskazaniem źródeł jego powstawania. Następnie, w oparciu o rozwiązania legislacyjne obowiązujące w Polsce, analizuje instrumenty, które ustawodawca wprowadził celem minimalizacji tego ryzyka. W świetle zaproponowanej hipotezy o selektywnym wprowadzaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe, zaprezentowana analiza potwierdza tę hipotezę. Ustawodawca koncentruje się bowiem wyłącznie na ryzyku związanym z konstrukcją podatku, pomijając pozostałe obszary jego występowania.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.5.19
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/5180
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back