Globalne i lokalne strategie logistyczne w międzynarodowych łańcuchach dostaw

Jarosław Witkowski

Abstract

The main aim of the paper is the identification of the opportunities and threats related to the coherence of the aims, methods and tools of global and local logistics strategies as well as the necessity of balance between the integration of the international supply chain and the adjustment of its links to local market circumstances. In the process of identification of a global supply chain development challenges the traditional strategic analyses of organization and its environment can be utilized. The diversity of a local logistics strategy conditions in B2C dispersed sectors has been presented based on the annual research report on e-commerce in Europe 2016. In order to present the management problems with a global integration and local adjustment in international supply chain logistics strategy in B2B sector the case study of KGHM Polska Miedź capital group has been described.
Author Jarosław Witkowski (EMaT / DSMaL)
Jarosław Witkowski,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Other language title versionsGlobal and local logistics strategies in international supply chains
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No2 (31)
Pages4-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstrategia logistyczna, globalizacja, procesy zarządzania strategicznego
Keywords in Englishlogistics strategy, globalisation, global supply chains
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest identyfikacja szans i zagrożeń w związku z zachowaniem spójności celów, metod i środków globalnych oraz lokalnych strategii logistycznych przy konieczności poszukiwania równowagi między integracją międzynarodowych łańcuchów dostaw a dostosowaniem jego ogniw do lokalnych uwarunkowań rynkowych. W procesie identyfikacji wyzwań rozwojowych wobec globalnych łańcuchów dostaw można wykorzystać tradycyjną analizę strategiczną organizacji i jej otoczenia. Zróżnicowanie lokalnych uwarunkowań strategii logistycznych w sektorach rozproszonych B2C przedstawiono na przykładzie corocznego raportu z badań na temat handlu elektronicznego w Europie w roku 2016. W celu wskazania problemów zarządczych z globalną integracją i lokalnym dostosowaniem strategii logistycznych międzynarodowego łańcucha dostaw w sektorze B2B opisano przypadek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.2.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/45270
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Witkowski_Globalne_i_lokalne_strategie_logistyczne.pdf 484,42 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back