Dobór formy opodatkowania jako narzędzie optymalizacji podatkowej mikroprzedsiębiorstwa

Patrycja Krakowiak

Abstract

The purpose of the article is to present forms of taxation available to a microenterprise. This work is designed to bring micro-entrepreneurs up to the possibilities standing before them, the right choice of the form of taxation, which can be tax optimization. Tax risk management may be associated mainly with steps taken while conducting a business, however, decisions made before starting the business are extremely important. Choosing the right taxation for a given company is a key factor that influences the amount of tax paid in the future. Thus, a suitably selected form of taxation will allow to pay the smallest tax liability while conducting business activity. The article presents the definition of microenterprise and its role in the economy. The forms of taxation available to microentrepreneurs, their advantages and disadvantages as well as the comparison are also discussed. A short recommendation for each of the presented forms has also been included.
Author Patrycja Krakowiak (WUE)
Patrycja Krakowiak,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsChoosing the form of taxation as a method of tax optimization of microenterprise
Pages53-60
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishmikroprzedsiębiorstwo, optymalizacja podatkowa, wybór formy opodatkowania
Keywords in Englishmicroenterprise, tax optimization, the selection of the form of taxation
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie form opodatkowania dostępnych dla mikroprzedsiębiorstwa. Niniejszy tekst ma za zadanie zaprezentować mikroprzedsiębiorcy możliwości wyboru formy opodatkowania, mogącej stanowić optymalizację podatkową. Zarządzanie ryzykiem podatkowym może kojarzyć się głównie z działaniami podejmowanymi w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jednak niezwykle ważne są decyzje podejmowane przed rozpoczęciem jej prowadzenia. Dobór odpowiedniego opodatkowania dla danego przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem, mającym wpływ na wysokość płaconego podatku w przyszłości. Zatem wyselekcjonowana forma opodatkowania pozwoli na zapłacenie jak najmniejszego zobowiązania podatkowego w trakcie prowadzenia działalności. W artykule została przedstawiona definicja mikroprzedsiębiorstwa oraz jego rola w gospodarce. Omówiono dostępne dla mikroprzedsiębiorcy formy opodatkowania, ich zalety oraz wady, a także dokonano ich porównania. W tekście zawarto również krótką rekomendację dla każdej z przedstawionych form.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back