Behavioural Economics or Behavioural Strategies: What Came First? In Search of Behavioural Strategies Background

Katarzyna Piórkowska

Abstract

Background. The paper content concerns the impact of behavioural economics’ phenomena on the ‘behavioural strategies’ construct. The intention of the behavioural strategy concept is to explain how particular managerial behaviour arises in organisations as well as how and through which mechanisms it affects organisational strategies. In turn, behavioural economics (new and old) has been presented as the amalgamation of economics and psychology (cognitive, social, and economic) as well as from the perspective of bounded rationality. Research aims. The aim of the paper is to reconcile behavioural economics issues and a behavioural strategy concept, especially under environmental uncertainty. It has been realised answering three research questions: (1) What are the commonalities between the behavioural strategy concept and behavioural economics?, (2) What is the behavioural economics influence on the behavioural strategy concept?, and (3) What are the potential linkages between particular behavioural economics phenomena and managerial behaviour under uncertainty? Methodology. Extensive literature and research studies review. Key findings. The most general key finding of the theoretical framework assuming to reconcile behavioural economics issues and a behavioural strategy concept, especially under environmental uncertainty, is that the behavioural economics phenomena constitute the antecedents of behavioural strategies that influence managerial decisions under uncertain conditions – particular implications and propositions have been revealed. Moreover, it has been concluded that it is worth incorporating those antecedents in behavioural strategies research to help develop that emerging field
Author Katarzyna Piórkowska (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Katarzyna Piórkowska,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesInternational Journal of Contemporary Management, [Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu], ISSN 1643-5494, e-ISSN 2449-8939, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol16
No2
Pages201-233
Publication size in sheets1.6
Keywords in Polishstrategia behawioralna, ekonomia behawioralna, mikrofundamenty
Keywords in Englishbehavioural strategy, behavioural economics, micro-foundations
Abstract in PolishTło badań. Rozważania zawarte w artykule dotyczą wpływu ekonomii behawioralnej na konstrukt „strategie behawioralne”. Główną intencją koncepcji strategii behawioralnych jest wyjaśnianie, w jaki sposób (poprzez jakie mechanizmy) zachowania menedżerów konstytuują zjawiska na poziomie organizacyjnym – zwłaszcza w odniesieniu do strategii organizacji. Z kolei ekonomia behawioralna (nowa i stara) zakorzeniona jest w osiągnięciach badawczych zarówno ekonomii, jak i psychologii (kognitywnej, społecznej i ekonomicznej). Cel badań. Celem artykułu jest próba uspójnienia kategorii będących przedmiotem rozważań ekonomii behawioralnej i koncepcji „strategie behawioralne” w warunkach niepewności kontekstu (otoczenia). Cel został zrealizowany poprzez odpowiedź na następujące pytania badawcze: (1) Jakie są cechy wspólne ekonomii behawioralnej i strategii behawioralnych? (2) Jaki jest wpływ ekonomii behawioralnej na koncepcję strategii behawioralnych? (3) Jakie są potencjalne powiązania pomiędzy konkretnymi zjawiskami ekonomii behawioralnej i zachowaniami menedżerskimi w warunkach niepewności? Metodologia. Ekstensywny przegląd literatury. Kluczowe wnioski. Kluczowym wnioskiem wynikającym z podjętych rozważań nad ekonomią behawioralną i koncepcją strategii behawioralnych jest konstatacja, iż zjawiska będące domeną ekonomii behawioralnej konstytuują menedżerskie decyzje w warunkach niepewności – sformułowano konkretne implikacje i propozycje badawcze w tym obszarze
DOIDOI:10.4467/24498939IJCM.17.016.7529
URL http://www.ejournals.eu/ijcm/
Languageen angielski
File
Piorkowska_Behavioural_ Economics_ or_ Behavioural_ Strategies2017.pdf 452,71 KB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back