Czynniki zmian w zarządzaniu w administracji skarbowej

Barbara Olszewska , Sylwia Spychała

Abstract

Since the year 2003 some changes which have occurred in the fiscal sector have been determined by many internal and external factors. The article analyses the most important micro and macro conditions of changes as well as visible and positive effects of taking them into account in the fiscal administration. Some of the discussed external factors are: globalization and civilization processes, adapting the tax law to some European Union's directives, state's tax policy, Ministry of Finance's directives, state's developing phone and Internet network, factors for competitiveness of tax offices and the needs and demands of the public. On the other hand, some internal factors are: the rationalization of public spending, employees' needs and demands, the development strategies of a given organization and the computerization of administration
Author Barbara Olszewska (EaE / IES / ZP)
Barbara Olszewska,,
- Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
, Sylwia Spychała
Sylwia Spychała,,
-
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2010
No144
Pages85-99
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishadministracja skarbowa, zarządzanie administracyjne, polityka podatkowa, globalizacja
Keywords in Englishtreasure administration, administrative management, tax policy, globalization
Abstract in PolishZmiany następujące w sektorze skarbowym od 2003 r. uwarunkowane są wieloma czynnikami o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. W artykule przeanalizowano najważniejsze, zdaniem autorek, makro- i mikrouwarunkowania zmian, jak również widoczne, pozytywne efekty ich uwzględniania w pracy administracji skarbowej. Do omówionych czynników zewnętrznych należą: globalizacja i procesy cywilizacyjne, dostosowanie prawa podatkowego do dyrektyw unijnych, polityka podatkowa państwa, teleinformatyzacja narzucana odgórnie, czynniki konkurencyjności urzędów skarbowych, potrzeby i wymagania społeczeństwa. Z kolei wśród czynników wewnętrznych znalazły się: racjonalizacja wydatków publicznych, potrzeby i wymagania pracowników, strategie rozwoju organizacji i informatyzacja administracj
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000168977328
Languagepl polski
Score (nominal)8
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back