Organizacja procesu zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń

Magdalena Chmielowiec-Lewczuk

Abstract

The purpose of this paper is to present the steps in the process of cost management in the insurance company which should be adapted to current market conditions, with a particular emphasis on organizational aspects. There are used such research methods as literature analysis, analysis of cause and effect and the method of deduction. The process of the cost management in the insurance company consists of steps such as the designation of the common elements for the strategy of the undertaking and the areas of costs, the distribution of strategic tasks on the areas of activity of the insurance company, the selection and preparation of suitable system or systems of cost accounting, preparation of cost budgeting system, preparation of reports and the cost calculation according to the adopted earlier assumptions, monitoring actions and activities, control comprising a detailed analysis of the causes of costs deviations and evaluation of the effects of the implemented process of cost management.
Author Magdalena Chmielowiec-Lewczuk (MISaF / IR / KRC)
Magdalena Chmielowiec-Lewczuk,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsOrganization of the cost management process in the insurance company
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No472
Pages53-64
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzarządzanie kosztami, zakład ubezpieczeń, instytucje finansowe
Keywords in Englishcost management, insurnace company, financial institutions
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie etapów procesu zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń dostosowanego do bieżących uwarunkowań rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjnych. Do realizacji celu głównego wykorzystano takie metody badawcze jak: analizę literatury, analizę przyczynowo-skutkową oraz metodę dedukcji. Na proces zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń składają się z takie etapy jak: wyznaczenie elementów wspólnych dla przyjętej strategii zakładu ubezpieczeń i obszarów kosztów, podział zadań strategicznych na podstawowe obszary działalności zakładów ubezpieczeń, wybór i przygotowanie odpowiedniego systemu lub systemów rachunku kosztów, opracowanie systemu budżetowania kosztów, sporządzanie raportów dotyczących kalkulacji kosztów zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, monitorowanie działań i czynności, kontrola obejmująca szczegółową analizę przyczyn odchyleń kosztów oraz ocena efektów wdrożonego procesu zarządzania kosztami.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.472.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42049
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chmielowiec-Lewczuk_Organizacja_procesu_zarzadzania_kosztami_w.pdf 759,58 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back