Problem „frankowiczów” w Polsce – przyczyny, konsekwencje i proponowane rozwiązania

Damian Kulicki

Abstract

The topic of the article is problem of debt in Swiss francs, which became the object of public discussion after the franc’s exchange rate risen in 2015. The genesis of the whole situation is presented against the background of events on the global financial market. There are described attempts at political and banking solutions as well as judgments made in the first court cases. The data on economic knowledge in Poland and research on the perception of “franc debtors” by the society and also by themselves have also been cited. In addition, a portrait of a typical borrower has been created, as well as the actual amounts of franc and zloty loans installments compared to and after “Black Thursday” on January 15, 2015.
Author Damian Kulicki (WUE)
Damian Kulicki,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsSwiss franc debtors in Poland − causes, consequences and proposed solutions
Pages99-117
Publication size in sheets0.9
Book Borkowska Bożena (eds.): Ekonomia, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957302, 117 p.
Borkowska_Ekonomia.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polish„frankowicze”, kredyty walutowe, kredyty hipoteczne, kursy walut, „czarny czwartek”, frank szwajcarski
Keywords in Englishfranc debtors, foreign currency loans, mortgages, exchange rates, Black Thursday, swiss franc
Abstract in PolishTematem artykułu jest problem zawierania w Polsce umów kredytowych we frankach szwajcarskich, który stał się obiektem debaty publicznej po wzroście kursu franka w 2015 roku. Przedstawiono genezę całej sytuacji na tle wydarzeń na globalnym rynku finansowym. Opisano próby rozwiązań politycznych i bankowych, a także wyroki zapadające w pierwszych sprawach sądowych. Zostały przytoczone także dane na temat wiedzy ekonomicznej w Polsce oraz badania na temat postrzegania „frankowiczów” przez społeczeństwo, a także przez nich samych. Oprócz tego stworzony został portret typowego kredytobiorcy, a ponadto porównano rzeczywiste wysokości rat kredytów frankowych i złotowych przed „czarnym czwartkiem” 15 stycznia 2015 roku i po nim.
Languagepl polski
File
Kulicki_Problem_frankowiczow_w_Polsce.pdf 1,26 MB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back