Identyfikacja motywów zawodowych pracowników pokolenia Y istotnym czynnikiem budującym trwałą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa

Iwona Janiak-Rejno

Abstract

Motivating workers from generation Y is a serious challenge for employers. The tools used in this field to older generations often fail. The purpose of a research paper is the presentation and the analysis of the results of studies on the key professional motivations of generation Y. The study was conducted among 491 respondents. The selection of the sample was intentional. The study used a questionnaire survey by Phillip Harris covering 27 different professional motivators, directly relating to the needs of Maslow’s motivation. In the same context, as well as on the basis of the criterion of the frequency made by respondents, an analysis of the motives and their division into five groups were conducted. The most important motives for respondents turned out to be: the need for fair wage, certainty of steady employment, a good atmosphere at work and the possibility of promotion. Literature and Internet sources were used in the paper
Author Iwona Janiak-Rejno (MISaF / IOaM / KZPiP)
Iwona Janiak-Rejno,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
Other language title versionsIdentification of professional motivations of generation Y as a significant factor contributing to the permanent competitive advantage
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol3
No3
Pages28-34
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishpokolenie Y, motywacja, motywowanie, grywalizacja, empowerment
Keywords in Englishgeneration Y, motivation, motivation process, gamification, empowerment
Abstract in PolishMotywowanie do pracy pracowników pokolenia Y stawia przed pracodawcami poważne wyzwania. Niejednokrotnie zawodzą formy i narzędzia stosowane w tym obszarze wobec starszych pokoleń. Celem referatu jest prezentacja i analiza wyników badań dotyczących kluczowych motywacji zawodowych pokolenia Y. Badanie zostało przeprowadzone wśród 491 respondentów. Dobór próby badawczej był celowy. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankietowy wg Phillipa Harrisa, obejmujący 27 różnych motywatorów, bezpośrednio nawiązujących do hierarchii potrzeb (motywacji) Maslowa. W tym też kontekście, jak również na bazie kryterium częstości wyborów dokonywanych przez respondentów, przeprowadzono analizę motywów oraz ich podział na pięć grup. Ankietowani za najważniejsze dla nich motywy uznali: potrzebę otrzymywania godziwej płacy, pewność stałego zatrudnienia, dobrą atmosferę w pracy oraz możliwość awansu. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu oraz netografię
DOIDOI:10.15611/mf.2015.3.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30423&from=publication
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Janiak-Rejno_Identyfikacja_Motywow_Zawodowych_Pracownikow_Pokolenia_2015.pdf 467,7 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back