Diagnostic services in oncology. The problem of scarce resources

Maria Węgrzyn

Abstract

The high dynamics of growth in cancer incidence in Poland, coupled with the low survavility rate, is a strong indication of an ineffective approach to the problem at hand and poses a great challenge for public administration bodies. Problems arise not only in the context of systemic organisation of the oncologic treatment process as such, but also in the availability of diagnostic procedures and the capabilities of financing this type of services. The paper examines the cost of diagnostic radiology procedures (PET scans) against the funds assigned for this purpose from the public health care system (National Health Fund – NFZ), with the purpose of evaluating the public accessibility of diagnostic services in oncology. The conclusions are supplemented by analyses of the initial results brought about by the recent systemic reform of the so-called ‘oncology package’. The paper presents an explanatory approach based on diagnostic and replicative methods of research. This line of enquiry served to confirm the present development trends in the area of diagnostic oncologic services, and provided suggestions for the most crucial amendmends and revisions of the existing system.
Autor Maria Węgrzyn (NE / KF)
Maria Węgrzyn
- Katedra Finansów
Tytuł czasopisma/seriiEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Rok wydania2018
Tom18
Nr4
Paginacja1409-1432
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.15
Słowa kluczowe w języku polskimdiagnostyka onkologiczna, profilaktyka zdrowotna, koszty świadczeń diagnostycznych, dostępność do świadczeń
Słowa kluczowe w języku angielskimfinancing health prophylactics, cost of diagnostic services, health security
Streszczenie w języku polskimWysoka dynamika wzrostu zachorowań na nowotwory w Polsce oraz niskie wskaźniki przeżyć świadczące o istnieniu problemu skutecznego leczenia stawiają przed administracją publiczną szczególnie istotne wyzwania. Mieszczą się one zarówno w zakresie organizacji procesu leczenia onkologicznego jak i w procesie diagnostyki onkologicznej i możliwościach jej sfinansowania. W artykule dokonano konfrontacji kosztów badań radiologicznych (PET) i możliwości ich sfinansowania przez NFZ w celu oceny dostępności do diagnostycznych świadczeń onkologicznych. Pokazanie pierwszych wyników realizacji tzw. „pakietu onkologicznego” jest uzupełnieniem analizowanej problematyki. Artykuł na charakter pracy eksplanacyjnej z zastosowaniem diagnostycznej i replikacyjnej metody badawczej. Dzięki wykorzystaniu tych metod uzyskano potwierdzenie zmian zachodzących w obszarze diagnostycznych świadczeń onkologicznych oraz wskazano konieczne kierunki zmian.
DOIDOI:10.25167/ees.2018.48.12
Języken angielski
Plik
Wegrzyn_Diagnostic_services_ in_ oncology2018.pdf 514,01 KB
Punktacja (całkowita)13
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 15-02-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 15-02-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót