Diagnostic services in oncology. The problem of scarce resources

Maria Węgrzyn

Abstract

The high dynamics of growth in cancer incidence in Poland, coupled with the low survavility rate, is a strong indication of an ineffective approach to the problem at hand and poses a great challenge for public administration bodies. Problems arise not only in the context of systemic organisation of the oncologic treatment process as such, but also in the availability of diagnostic procedures and the capabilities of financing this type of services. The paper examines the cost of diagnostic radiology procedures (PET scans) against the funds assigned for this purpose from the public health care system (National Health Fund – NFZ), with the purpose of evaluating the public accessibility of diagnostic services in oncology. The conclusions are supplemented by analyses of the initial results brought about by the recent systemic reform of the so-called ‘oncology package’. The paper presents an explanatory approach based on diagnostic and replicative methods of research. This line of enquiry served to confirm the present development trends in the area of diagnostic oncologic services, and provided suggestions for the most crucial amendmends and revisions of the existing system.
Author Maria Węgrzyn (ES / DF)
Maria Węgrzyn,,
- Department of Finance
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2018
Vol18
No4
Pages1409-1432
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishdiagnostyka onkologiczna, profilaktyka zdrowotna, koszty świadczeń diagnostycznych, dostępność do świadczeń
Keywords in Englishfinancing health prophylactics, cost of diagnostic services, health security
Abstract in PolishWysoka dynamika wzrostu zachorowań na nowotwory w Polsce oraz niskie wskaźniki przeżyć świadczące o istnieniu problemu skutecznego leczenia stawiają przed administracją publiczną szczególnie istotne wyzwania. Mieszczą się one zarówno w zakresie organizacji procesu leczenia onkologicznego jak i w procesie diagnostyki onkologicznej i możliwościach jej sfinansowania. W artykule dokonano konfrontacji kosztów badań radiologicznych (PET) i możliwości ich sfinansowania przez NFZ w celu oceny dostępności do diagnostycznych świadczeń onkologicznych. Pokazanie pierwszych wyników realizacji tzw. „pakietu onkologicznego” jest uzupełnieniem analizowanej problematyki. Artykuł na charakter pracy eksplanacyjnej z zastosowaniem diagnostycznej i replikacyjnej metody badawczej. Dzięki wykorzystaniu tych metod uzyskano potwierdzenie zmian zachodzących w obszarze diagnostycznych świadczeń onkologicznych oraz wskazano konieczne kierunki zmian.
DOIDOI:10.25167/ees.2018.48.12
Languageen angielski
File
Wegrzyn_Diagnostic_services_ in_ oncology2018.pdf 514,01 KB
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 15-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 15-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back