Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem sieci Petriego i BPMN. Próba oceny metod

Iwona Chomiak-Orsa , Alicja Kołtonowska

Abstract

The aim of the article is to compare selected methods of business processes modeling. The first part explains basic definitions related to the matter such as business analysis and business process model. It also contains the characteristics of the methods. In the second part of the article a comparative analysis was made through the prism of the four evaluation criteria. The article is one of the stages of research that have been taken in order to create a hybrid method for business process modeling, whose mission is to support business process modeling.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / DBIiM)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Alicja Kołtonowska
Alicja Kołtonowska,,
-
Other language title versionsBusiness processes modeling using Petri Net and BPMN. An attempt to methods evaluation
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2 (48)
Pages9-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza biznesowa, model biznesowy, sieci Petriego, BPMN
Keywords in Englishbusiness analysis, business process model, Petri nets, BPMN
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównanie wybranych metod modelowania procesów biznesowych. W pierwszej części artykułu wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z badanym problemem, takie jak analiza biznesowa, model procesu biznesowego, oraz scharakteryzowano badane metody. W drugiej części dokonano analizy porównawczej przez pryzmat czterech kryteriów oceny. Artykuł stanowi jeden z etapów prac badawczych, jakie zostały podjęte w celu stworzenia hybrydowej metody modelowania procesów biznesowych, której zadaniem jest ich wspomaganie.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.2.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak-Orsa_Koltonowska_Modelowanie_procesow_biznesowych_z_wykorzystaniem_sieci.pdf 866,47 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back