Wkład ośrodka wrocławskiego w rozwój rachunku kosztów

Edward Nowak

Abstract

The development of the concept of cost accounting is discussed, as evidenced by the evolution of the Wroclaw school. The paper presents the role of Wroclaw research centre and the team’s contribution in the field. The first part provides the characteristics of cost accounting as a system comprising two segments: a systematic cost accounting and cost accounting for decision-support and control purposes. The second part presents some of the most important findings of the Wroclaw centre in various areas of cost accounting, including: cost accounting reports, postulated cost accounting, cost analysis, decision support cost accounting, cost budgeting, cost accounting models, and cost management. In each area, cohesive publication details are provided for materials developed by the Wroclaw centre in response to theoretical and practical needs. The output of Wroclaw centre represents a valuable contribution to the development of a broadly defined cost accounting discipline of research.
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsContribution of Wrocław centre in the development of cost accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No389
Pages275-286
Keywords in Polishrachunek kosztów, analiza kosztów, budżetowanie kosztów, modele rachunku kosztów, zarządzanie kosztami
Keywords in Englishcost accounting, cost analysis, cost budgeting, cost accounting models, cost management.
Abstract in PolishArtykuł prezentuje rozważania na temat rozwoju rachunku kosztów z perspektywy doświadczeń szkoły wrocławskiej. Głównym celem artykułu jest wykazanie, że problematyka rachunku kosztów jest główną dyscypliną z zakresu rachunkowości uprawianą w ośrodku wrocławskim. Na początku scharakteryzowano rachunek kosztów jako system, wyróżniając dwa jego segmenty: systematyczny rachunek kosztów oraz decyzyjne i kontrolne rachunki kosztów. Następnie wskazano na osiągnięcia ośrodka wrocławskiego w różnych obszarach rachunku kosztów, wyróżniając: sprawozdawczy rachunek kosztów, rachunek kosztów postulowanych, analizę kosztów, decyzyjne rachunki kosztów, budżetowanie kosztów, modele rachunku kosztów i zarządzanie kosztami. W każdym z tych obszarów wskazano prace zwarte opublikowane przez autorów z ośrodka wrocławskiego, które były odpowiedzią na zapotrzebowanie teorii i praktyki. Prace można uznać za istotny wkład w rozwój szeroko ujmowanego rachunku kosztów.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.389.25
Languagepl polski
File
Nowak_Wklad_osrodka_wroclawskiego_w_rozwoj.pdf 1,74 MB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-07-13)
Additional fields
Tyt_nrRachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back