Właściciel procesu, menedżer procesu, kierownik projektu – analiza porównawcza ról i kompetencji

Renata Brajer-Marczak , Katarzyna Piwowar-Sulej

Abstract

The aim of this article is to compare roles and competencies of people who work as process owners, process managers and project managers. The authors used literature studies of theoretical concepts of the roles analyzed and the results of certain empirical studies in order to achieve that objective. The paper was also based on the authors’ experience gained from enterprises and the information provided in recruitment ads. It was found that the discussed roles interpermeate. Additionally, the article presents a model of competencies that can be used by HR specialists in decision making process in reference to the functions or positions discussed.
Author Renata Brajer-Marczak (ES / DEaOE)
Renata Brajer-Marczak,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
, Katarzyna Piwowar-Sulej (EaE / IES / DLaC)
Katarzyna Piwowar-Sulej,,
- Department of Labor and Capital
Other language title versionsProcess owner, process manager, project manager – comparative analysis of their roles and competencies
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 CD
Pages22-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwłaściciel procesu, menedżer procesu, kierownik projektu, rola, funkcja, stanowisko, kompetencje
Keywords in Englishprocess owner, process manager, project manager, role, function, position, competencies
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównanie ról i kompetencji osób określanych mianem właściciela procesu, menedżera procesu oraz kierownika projektu. Dla realizacji tak określonego celu przeprowadzono studia literaturowe obejmujące teoretyczne koncepcje wskazanych ról oraz wyniki obcych i własnych badań empirycznych. Posiłkowano się także doświadczeniami autorek związanymi z obserwacją praktyki gospodarczej oraz informacjami przedstawionymi w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Stwierdzono, że role te wzajemnie przenikają się. W warstwie aplikacyjnej artykułu zaprezentowano model kompetencji, który może być wykorzystany przy podejmowaniu decyzji personalnych w odniesieniu do analizowanych funkcji czy stanowisk.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back