Procesy komunikacyjne w tworzeniu modeli biznesu

Iwona Chomiak-Orsa , Beata Butryn

Abstract

The aim of the article is an indication of the importance of communication processes in the creation of modern business models. Today’s market conditions and progressive technologization business process make entrepreneurs create new business solutions that are implemented in the form of business models. Both in the work of the scientific and practical approach dominates the view that remote communication tools create specific solutions at the interface between enterprise and its environment. Of course, this is true but very often it is forgotten that remote communication enables businesses to create entirely new forms of business and the creation of inside of the organization communication structures. The article stresses and draws attention of readers on an extremely broad spectrum of the impact of the communication processes on the forms modern enterprises can take. The article is of a scientific nature. Because of it the author used the identification and penetration of literature in the area of determinants of contemporary business models creation.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / DBIiM)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Beata Butryn (MISaF / IBI / DBIiM)
Beata Butryn,,
- Department of Business Intelligence in Management
Other language title versionsCommunication processes in new business models creation
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2017
No2 (44)
Pages38-47
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodel biznesu, komunikacja, procesy komunikacyjne, ICT
Keywords in Englishbusiness model, communication, communication processes, ICT
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie na znaczenie procesów komunikacyjnych w kreowaniu współczesnych modeli biznesu. Współczesne warunki rynkowe i postępująca technologizacja procesów biznesowych wymuszają na przedsiębiorcach tworzenie nowych rozwiązań biznesowych, które urzeczywistniane są w postaci modeli biznesu. Zarówno w pracach naukowych, jak i w podejściu praktycznym dominuje pogląd, że zdalne narzędzia komunikacji tworzą specyficzne rozwiązania na styku przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Oczywiście, jest to prawda, jednak bardzo często zapomina się o tym, że zdalna komunikacja umożliwia przedsiębiorcom tworzenie całkiem nowych form prowadzenia działalności oraz tworzenia wewnątrzorganizacyjnych struktur komunikacyjnych. Zaprezentowane rozważania mają zwrócić uwagę czytelników na niezwykle szerokie spektrum oddziaływania procesów komunikacyjnych na formy, jakie mogą przyjmować współczesne przedsiębiorstwa. Artykuł ma charakter rozważań naukowych, toteż zastosowaną metodą badawczą był przegląd literatury dotyczącej determinant kreowania współczesnych modeli biznesu.
DOIDOI:10.15611/ie.2017.2.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44030
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak-Orsa_Butryn_Procesy_komunikacyjne_w_tworzeniu_modeli_biznesu.pdf 318,21 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back